Hipertansiyon tedavi kılavuzları jnc 8

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği

hipertansiyon tedavi kılavuzları jnc 8

Erdal Belen Güncel Hipertansiyon Kılavuzları Arasındaki Farklı Noktalar Hipertansiyon; kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı ve erken ölüm gibi hipertansiyon tedavi kılavuzları jnc 8 ilişkili olup sağlık ve ekonomi alanında önemli bir yük oluşturmaktadır.

Bütün hipertansiyon kılavuzlarının temel amacı kan basıncını belli hedef değerlerde tutarak kardiyovasküler kötü sonlanımları engellemektir. Bu kılavuzlar dışında birçok ülkenin ulusal öneri algoritmaları bulunmaktadır.

Avrupa ve Kanada kılavuları hipetansiyonun tanı, korunma ve tedavisini ayrıntılı olarak detaylandırırken diğer kılavuzlar daha çok hedef değerler ve tedavi stratejisi üzerinde durmuşlardır. Kılavuzlar arasındaki bazı önemli farklılıklar günlük pratiğinde klinisyenlerin kafasını karıştırabilmektedir. Bu derlemenin amacı, kılavuzlar arası klinikte önem arz edebilecek önemli farklılıkları kısaca vurgulamaktır.

Idrar yolu enfeksiyonu ilacısiyonunda tansiyon düşermi

Diyagnostik Değerlendirme: Kan basıncı ölçümleri: Tüm kılavuzlarda valide edilmiş aneroid ve osilometrik cihazlar ile ofis ve ofis dışı kan basıncı ölçümleri sonucunda hipertansiyon tanısı konulması önerilmektedir. Sadece Kanada kılavuzunda aneroid cihazlar yerine osilometrik otomatik cihazlar önerilmektedir.

hipertansiyon tedavi kılavuzları jnc 8

Fizik muayene ve laboratuvar testleri: ESC kılavuzu gerek fizik muayene gerekse etyoloji ve uç organ hasarının tespiti için yapılacak laboratuvar testlerini ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Kılavuzlar hastaları risk kategorisine ayırmakta ve tedaviye genelde bu kategorileri göz önüne alarak başlamayı önermektedir. İleri yaş hasta grubunda hem yaşlı hasta sınıfına girecek hastaların seçiminde hem de hedef tedavilerde farklılıklar bulunmaktadır.

  1. Süt ürünleri ve yüksek tansiyon
  2. Jnc 8 hipertansiyon kılavuzu türkçe
  3. HT Bülteni - Güncel Hipertansiyon Kılavuzları Arasındaki Farklı Noktalar (Doç. Dr. Erdal Belen)
  4. Yüksek tansiyon durumunda dozlu yürüyüş
  5. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
  6. Hipertansiyonu kim önerir
  7. Kan basıncı sonuçları

Tüm kılavuzlar meyvesebze ağırlıklı diyeti önermekle birlikte İngiltere kılavuzu günlük sodyum alımının düşük olmasınıKanada ve Avrupa kılavuzları ise günlük 5 gr sodyum alımının geçilmemesini öneriyor.

Tüm kılavuzlar sigaranın bırakılmasını ve alkol alımının azaltılmasını öneriyor.

  • Raporu Amerika Hipertansiyon Kılavuzu Özeti.
  • Bu öneri, diğer önerilerle uyumluluk sağlaması ve SKB hedefiyle ilgili uygun kalitede RKÇ bulunmaması nedeniyle getirilmiştir.

Hernekadar temel amaç kan basıncında düşüş olsa da bazı komorbiteye sahip hastalarda farklı antihipertansif ilaç gruplarının seçilmesi önerilebilmektedir. Temel bazı komorbiditelerde kılavuzlar arası farklı öneri Tablo 1 de gösterilmiştir.

hipertansiyon tedavi kılavuzları jnc 8

Tablo 1. Komorbidite ye sahip hastalarda kılavuzların ilaç önerileri Komorbidite.

hipertansiyon tedavi kılavuzları jnc 8

Önemli bilgiler