Kalp sağlığı ile ilgili güncel makaleler, Spor Kalp Sağlığına Nasıl Etki Ediyor

Kalp Krizi - Prof. Dr. Öztekin Oto

kalp sağlığı ile ilgili güncel makaleler koşarak yüksek tansiyon tedavisi

Günde ortalama Kalp tabanı üstte, tepesi apeksi altta olacak şekilde, göğüsün merkezinde hafif sola doğru yerleşmiştir. Önde göğüs kemiği ve yanlarda göğüs kafesi ile çevrelenmiştir Resim 1.

Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir.

Kalpte 4 odacık üstte sağ ve sol kulakçıklar ile altta sağ ve sol karıncıklar ve bu odacıkları birbirinden ayıran duvarlar vardır. Sol kulakçık ile sol karıncık arasında ikili mitral kapak, sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında üçlü triküspit kapak, sol karıncıktan çıkan aortun kapağı ve sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarının pulmoner arterin kapağı bulunmaktadır.

kalp sağlığı ile ilgili güncel makaleler yüksek tansiyon durumunda fiziksel aktivite

Bu kapaklar kanın tek yönlü akışını sağlamaktadırlar. Resim 2 Kalbin Çalışması Kalpte yukarıdan aşağıya doğru olan elektriksel ileti sistemi vardır Resim 3. Bu ileti sisteminde uyarıyı başlatan nokta üst ana toplardamarın sağ kulakçığın üst kısmına açıldığı yerin hemen yanında olan sinoatrial SA düğümdür.

kalp sağlığı ile ilgili güncel makaleler kalp sağlığı için becel merkezi

Kalbin doğal pili olan bu düğüm sinüs düğümü olarak da adlandırılır eşit aralıklarla, hastanın yaşı ve durumuna göre değişen hızlarda uyarı çıkarır. Bu uyarı, kalbin her iki kulakçığı boyunca, yine bu iş için özelleşmiş ileti yolları ile aşağıya doğru yayılır.

kalp sağlığı ile ilgili güncel makaleler Yüksek tansiyona yüksek tansiyon misillemesi

Sonrasında uyarı, kulakçıklar ile karıncıklar arasında bulunan diğer bir özel bölgeye; atriyoventriküler AV düğüme gelir. Elektrik iletisi karıncıklara ulaştırılmadan önce atriyoventriküler düğümde 0,1 saniyelik gecikme yaparak kulakçıklar ile karıncıkların aynı anda kasılmasını engeller ve böylece kulakçıkların karıncıklardan önce kasılması sağlanmış olur.

kalp sağlığı ile ilgili güncel makaleler yüksek tansiyon için döngü diüretikleri

Atriyoventriküler düğümden geçen akım, His demeti ve Purkinje lifleri ile karıncıklara yayılır. Böylece diastol ve sistolden oluşan bir kalp döngüsü bir kalp atımı tamamlanmış olur Resim 4.

kalp sağlığı ile ilgili güncel makaleler sol atriyal hipertansiyon nedir?

Ardından sinüs düğümü yeni bir uyarı çıkarıp yeni bir döngü başlatır ve bu olay günde yaklaşık

Önemli bilgiler