Kalp sağlığı muayene soruları

Fizik muayene

TKD YAYINLARI

Doktorlar kalp damar sağlığınızı böyle inceliyor Kalp damar hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri hayati önem taşır. Farklı yöntemler kullanılarak yapılan incelemeler sayesinde hastanın yaşadığı sorunun kaynağı tespit edilir. Kalp damar hastalıklarının tetkikinde sık kullanılan yöntemlerde biri ekokardiyografidir.

  1. Tansiyon Hangi Nedenlerden Dolayı Yükselir?
  2. Kalp damar hastalıklarında tanı yöntemleri - Acıbadem Hayat

İnsan kalbinin yapısı, boşluklarının çapları, kalp adalesinin çalışma kapasitesi ve özellikle kalp kapaklarının yapısı ve işlevlerini, ses dalgası yöntemi ile canlı görüntüye çevrilen tekniğe ekokardiografi EKO adı verilir. Bu test için hiçbir ön hazırlık veya açlık gerekmez ve kısa süre içinde tüm kalp sağlığı muayene soruları tamamlanabilir.

Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir?

Eğer hastanın şikayetleri sürerken yapılırsa, kalp krizi şüphesinde yüzde kesinlikte tanı koyulabilen durumlar söz konusu olabilir. Efor testi acil durumlarda değil daha çok kalp damarlarındaki yavaş oluşan ciddi darlıklarda, ileri tetkik gerekip gerekmediğini anlamak için yol göstericidir. Hastanın damar yolundan opak madde verilerek kalp damarlarının görüntülenmesi yöntemidir.

Koroner BT yöntemi koroner damar içini ve damardaki plakların birlikte görüntülenmesini sağlayarak koroner arter hastalığı varlığı, yaygınlığı, ciddiyeti ve yapılacak tedavi planı konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Yakınması olmayan ancak koroner arter hastalığı için yüksek risk grubunda olanlarda ve şikayeti olup bilinen veya bilinmeyen kalp damar hastalığı varlığının saptanmasında önemli katkılar sağlayabilir.

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile ultrason iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Yaygın olarak kullanılan yüzeyel ekokardiyografi transtorasik yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir: kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, ana atardamar-aort yırtılmalarının aranması, kalp deliklerinin incelenmesi, kalp kapak yetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi, kalp kapak tamiri veya kalp deliklerinin kapatılması ameliyatları sırasında ve sonrasında, işlem başarısının değerlendirilmesi. Bazen de akciğer hastalığı, şekil bozukluğu gibi nedenlerle hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü alınmasına izin vermediği durumlarda TÖE yöntemine başvurulur. Bazı hallerde TÖE sırasında kalbin iç sınırının daha iyi görüntülenmesi, kalp kası kanlanmasının gösterilmesi kalp sağlığı muayene soruları kalp içi şantların saptanması amacıyla kontrast maddeler boyalı ilaçlar kullanılabilmektedir.

Kalp zarının, kalp odacıkları ve kapaklarının, kalp adalesinin ve kalpten çıkan büyük atardamarların yapısını ve bazı kalp hastalıklarını daralma, genişleme, kireçlenme gibi son derece kolay ve hastaya zarar vermeyen bir şekilde ortaya koyan görüntüleme yöntemidir. İşlem 15 dakika civarında sürer ve herhangi bir ön hazırlık gerektirmez. Kalp damar sağlığının kontrolünde kullanılan etkili bir yöntemdir.

Genel Tanıtım

Talyum testi kalbi besleyen damarlarda herhangi bir tıkanıklık veya darlık olup olmadığının araştırılmasında, efor testine göre daha duyarlı bir yöntemdir. Damar yolu ile verilen ve radyoaktif bir madde olan talyum ile istirahat sırasında ve eforda kalp kasının beslenmesi incelenir.

Testin aç olarak yapılması gerekir. Kalbin sol karıncığının pompalama gücünün ölçümünde en kesin yöntemdir. İşlemden önce Teknesyum adı verilen bir radyoaktif madde ile kanın alyuvarları işaretlenir.

Kalp damar hastalıklarında tanı yöntemleri

Görüntüleme EKG kaydıyla eşzamanlı yapılarak kalp fonksiyonu ölçülür. Kalp krizi geçirmiş olan hastalarda kalp krizi bölgesinde canlı doku olup olmadığını gösteren en değerli tetkikdir. Hastanın ameliyat veya perkutan koroner girişim kararında önemli rol oynar. Kalp damar sağlığının incelenmesinde sık kullanılır.

Koroner anjiyografi ile kalbin yapısının, kalp odacıkları kalp sağlığı muayene soruları büyük damarlardaki basınç değerlerinin, kalp kapakçıklarındaki darlık ve yetersizliklerinin ve özellikle kalp damarlarında daralma veya tıkanıklık olup olmadığının kesin olarak gözlenebilmesini mümkün kılar.

kalp sağlığı muayene soruları

Bu teknoloji ile kalp damarlarının her birinin farklı açılardan ayrı ayrı radyolojik fotoğrafları çekilir. İşlemden sonra saatlik yatak istirahatı gerekir.

Ekokardiyografi (EKO) nedir?

Kasık atar damarından kalbe kadar ilerletilen bir katater yardımı ile yapılır. Bu sırada kalbin içindeki basınçlar ölçülür ve aynı zamanda sol kalp boşluğuna ´boyalı madde´ verilerek kalbin kasılma işlevi de incelenir.

kalp sağlığı muayene soruları

Bu sayede sabah anjiyo olup, öğleden sonra işe ya da eve dönmek mümkün hale geldi. Üstelik anjiyo sırasında stent de takılabilir.

Bilgilendirme

El bileğinden anjiyo için ön hazırlık gerekmez. Hatta işlem yapılan elini kullanabilir ve yemeğini kendi yiyebilir. Koroner tanısal işlemlerden sonra hasta 6 saat hastanede yatmak yerine 2 saatte taburcu olabilir.

kalp sağlığı muayene soruları

Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız. İçeriklerde Acıbadem Sağlık Grubu'nun tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler yer almamaktadır.

Önemli bilgiler