Kalp sağlığı için yaşam tarzı değişiklikleri. KALP SAĞLIĞI VE BESLENME

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi - Sağlık Rehberi

Ölümcül olabilen ancak bazı yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilen bu rahatsızlıkların tanı yöntemleri hakkında Medicana Avcılar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm.

Naser Can ayrıntılı bilgi verdi.

Kalp damar hastalıklarının oluşumunda başlıca nedenler; beslenmede doymuş yağların katı yağlar, margarinler vb. Yapılan birçok çalışmada, kalp damar hastalığına bağlı ölümlerin beslenmede yapılan olumlu değişikliklerle azaldığı gösterilmiştir. Kalp damar hastalıklarının, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilen veya oluştuktan sonra tıbbi beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile iyileştirilebilen bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir.

Birçok hastalık ve sağlık problemi kalp hastalığı adı altında değerlendirilebilir. Kalbin elektriksel ileti sistemindeki problemler nedeniyle oluşan aritmiler, ateroskleroz olarak isimlendirilen damar sertleşmesi, kalp kasının fonksiyonları ile ilgili problemler sonucu oluşan kardiyomiyopatiler, doğuştan gelen kalp hastalıkları, kalbin beslenmesi ve oksijen desteğinden sorumlu damarlardaki problemleri ifade eden koroner arter hastalıkları ve kalp dokusunda enfeksiyon meydana gelmesi bu terim altında yer alan hastalıklardan bazılarını oluşturur.

Bir bireyde kalp probleminin gelişmesi ile birlikte bayılma, kalp hızında değişiklik meydana gelmesi, göğüste sıkışma veya ağrı, nefes darlığı ve vücudun çeşitli bölgelerinde ödem gibi şikayetler oluşabilir.

kalp sağlığı için yaşam tarzı değişiklikleri

Bu belirtilerden herhangi birinin bulunması halinde kişinin sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman hekimlerden destek alması gerektiğini belirten Uzm. Naser Can, erken tanı ve uygun tedavi yaklaşımları sayesinde kalp krizi veya inme gibi ağır komplikasyon riskinin düşürülebileceğinin altını çizdi. Aynı zamanda kişinin nabız ve tansiyon gibi yaşamsal bulgularının da tespit edilmesi sağlanır.

kalp sağlığı için yaşam tarzı değişiklikleri

Ardından hekimler biyokimyasal veya radyolojik tetkikler ile şüphelenilen rahatsızlığın ortaya çıkarılmasını sağlayabilir. Kolesterol düzeyleri, CRP c-reaktif protein ve troponin gibi belirteçler, bu kapsamda incelenebilecek değerler arasındadır.

Fizik muayene ve kan tetkiklerinin ardından başta EKG olmak üzere çeşitli invaziv olmayan tanı araçlarına başvurulur.

Kalbinizin Düzgün Çalışmadığını Gösteren 10 İşaret

Bir tetkikin invaziv olmaması onun hastanın deri bütünlüğünün bozulmadan gerçekleştirilebilmesi anlamına gelir. EKG olarak kısaltılan elektrokardiyografi bu tetkiklerden biridir.

kalp sağlığı için yaşam tarzı değişiklikleri

Bu tetkikte göğüs bölgesine kalp sağlığı için yaşam tarzı değişiklikleri elektrotlar sayesinde kalbin çalışması sırasında oluşan elektriksel aktivite incelenebilir. Bir diğer tetkik olan ekokardiyografide ise ses dalgaları kullanılır ve kalbin yapılarının görüntülenmesi sağlanır.

kalp sağlığı için yaşam tarzı değişiklikleri

Bazı hastalarda, kalbin daha fazla çalıştığı durumlarda nasıl tepki verdiğinin incelenmesi adına stres testi adı verilen uygulamaya da başvurulabilir. Göğüs filmi x-raydüşük miktarda radyasyon içeren ve siyah beyaz görüntünün elde edildiği tetkiklerdir. Bilgisayarlı tomografi yönteminde ise çoklu x-ray görüntüleri alınarak kalbin kesitsel bir görüntüsü elde edilir.

kalp sağlığı için yaşam tarzı değişiklikleri

Manyetik rezonans görüntüleme yönteminde ise cihaz içerisinde yer alan büyük mıknatıslar vücudun iç yapısının görüntülenebilmesi adına radyo dalgaları üretirler. Multi Slice Bilgisayarlı Tomografi ile kalbin damar yapılarının da ayrıntılı olarak incelenebilmesi sağlanabilir.

Bu invaziv olmayan tetkikler bazı durumlarda altta yatan hastalığa dair yeterli yanıt elde edilmesini sağlamayabilir.

kalp sağlığı için yaşam tarzı değişiklikleri

Bu gibi hallerde koroner anjiyografi, kardiyak kateterizasyon veya elektrofizyolojik çalışma gibi invaziv yöntemlerde gündeme gelebilir. Eğer kendinizde veya çevrenizdeki kişilerde kalp hastalıklarına dair belirtileri gözlemliyorsanız, hekimlerinizden randevu almanız oldukça önemlidir.

  1. A Yazı Tipi Sadece yapılabilecek birkaç küçük değişiklikle bile insanların kalp hastalığı ile inme riskininin azaltılabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr.
  2. Primer Korumada Yaşam Tarzı Değişikliği | Makale | Türkiye Klinikleri
  3. Hipertansiyonlu bir grup engelli var
  4. Yaşam Tarzı Değişiklikleri - Dünya Hipertansiyon Günü, 17 Mayıs / Basın Bülteni | TKD
  5. Yaşam tarzındaki küçük değişikliklerle kalp sağlığını korumak mümkün

Bu rahatsızlıklara özellikle kalp hastalıklarına dair aile öyküsü, tütün kullanımı gibi zararlı alışkanlıklar, obezite ve ileri yaş gibi risk faktörlerine sahip olan kişilerin daha dikkat etmesi gerektiğini kalp sağlığı için en iyi meyve ve sebzeler Kardiyoloji Uzmanı Uzm.

Naser Can çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecek erken tanının hayat kurtarıcı bir etki yapabileceğini sözlerine ekledi.

Önemli bilgiler