Doppler sonografi ve yüksek tansiyon

Please wait while your request is being verified...

Radyoloji Radyoloji Hastanemizde gerek yatan gerekse ayaktan müracaat eden hastaların röntgen, ultrasonografik ve renkli doppler ultrasonografik incelemeleri ile bilgisayarlı tomografik tetkikleri gerçekleştirilebilmektedir. Radyoloji ekibimiz uzman radyolog ve radyoloji teknisyenlerinden oluşmaktadır. Diagnostik incelemeler ile girişimsel radyolojik işlemler bu radyoloji ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bağlantılar

Radyoloji bölümümüzde farklı BT incelemeleri yapılabilmektedir. Bu sistemde görüntülerin saklanması daha kolay olmaktadır. Doppler ultrasonografi ile boyun, kol, bacak ,ayak,böbrek ve vücudun diğer bölgelerinde izlenen atar ve toplar damarlar etkin bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Aort kalpten çıkan ve vücudun tüm atardamar ağının kaynak aldığı ana arterdir.

Aort anevrizması ise, vücudun en büyük atardamarı olan aortun duvar yapısının zayıflaması ve çapının genişlemesi anlamına gelir. Damar duvarı yapısındaki elastik liflerin dejenere olması aort anevrizmalarında en sık rastlanan etkendir ve genetik bir eğilimle beraberdir. Genellikle 50 yaş üzerinde ve yüksek tansiyona sahip kişilerde rastlanan bu hastalık, bazı bağ dokusu hastalıklarında da çok erken yaşlarda görülebilmektedir.

Bunlar hastalığın tek belirtisi olabilir. Bazen de hiç bir belirti vermeden büyük çaplara ulaşan balonlaşmalar, yırtılarak ani ölümlere sebep olur. Burada anevrizmanın yapısı çok önemlidir.

Bazen çok büyük bir plak koptuğunda kurtarmak mümkün olmayabiliyor.

doppler ultrasonografi

Çok ufak bir sızıntı ile kendini kapatıp emniyete alabilir. Özellikle de genç hastalarda Aort disseksiyonu çok önemli olup, 24 saat içinde yapılırsa hasta kurtarılabilmektedir.

Formu Doldurarak Bize Ulaşabilirsiniz!

Özellikle yaşlı ve koroner kalp hastalığıtansiyon diyabet ve akciğer hastalıkları olan hastalar risk altındadır. Bütün damar hastalıklarında olduğu gibi genetikbeslenme, sigara, yüksek tansiyonu olan kişiler de riskli gruptadır.

Bazı bağ dokusu hastalıklarında da çok erken yaşlarda görülebilmektedir. Yapılan araştırmalar genetik riski kuvvetlendirmektedir. Bazen üç kardeşte birden abdominal yada torakal anevrizma görebiliyoruz.

Normalin iki katına ulaştığında damarın çatlaması, yırtılması, rüptür ya da damar cidarındaki tabakaların ayrışması disseksiyon gibi tehlikelere sık rastlanır. Bu nedenle, anevrizma tespit edilen hastalar yakından takip edilmeli ve aort çapının iki kata çıktığı ya da 5 santimetreyi aştığı durumlarda aktif tedavi uygulanmalıdır.

yüksek tansiyon durumunda alıç kullanımı 60 yıl sonra yüksek tansiyon

Günümüzde aort anevrizmalarının iki çeşit tedavisi vardır. Açık cerrahi tedavi ve damar içinden müdahale anlamına gelen "endovasküler tedavi". Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip endovasküler yüksek tansiyonun kil tedavisi yöntemleri önceleri açık cerrahi tedavi yöntemlerinin mümkün olmadığı yüksek riskli hastalarda deneme aşamasında kullanılırken, son beş yılda teknolojik olarak ileri bir noktaya gelmiş ve aort anevrizmalarında ilk tedavi seçeneği olarak yerini almıştır.

Bu yöntemde büyük cerrahi kesiler ve derin anesteziye gerek yoktur.

ameliyatla yüksek tansiyon tedavisi yaşlı erişkinlerde düşük tansiyon nedenleri

Aort anevrizmalarının endovasküler tedavisi genellikle yaşlı ve beraberinde koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve çeşitli akciğer hastalıklarını da birlikte bulunduran yüksek riskli bu hasta grubunun iyileştirilmesinde yeni ufuklar açmıştır. Her tedavi yönteminde olduğu gibi, endovasküler tedavinin uygulanabilmesi de belirli koşullara bağlıdır.

Renkli Doppler (Obstetrik USG) Nedir? Hamilelikte Ayrıntılı Ultrason

Bu koşullar işlem öncesi yapılan bilgisayarlı tomografi ve anjiyografiler incelenir. Aortun anatomik yapısının uygun olduğu saptanan hastalarda endovasküler tedavi kolay ve güvenilir bir yöntemdir.

Periferik Arter Hastalığı; kalp ve beyin dışındaki atar damarların, daralması veya tıkanması sonucu organ ve dokuların yeterli kan alamaması durumudur. Atardamarlardaki bu daralma ve tıkanmaların en önemli doppler sonografi ve yüksek tansiyon ateroskleroza bağlı gelişen "aterom" veya "plak" olarak adlandırılan yapısal bozukluklardır.

Damarın yüzey tabakasında oluşan ve yağdan zengin bir birikim olan "plak", yıllar içerisinde yavaş ve sessiz şekilde büyüme gösterir.

Yüksek tansiyon için 2 grup Chichagova göre hipertansiyon

Plaklar kritik bir büyüme seviyesine geldiğinde, damarın beslediği organa olan kan akımını azaltarak etkilenen organ ile ilişkili spesifik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.

Sigara, şeker hastalığı, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği bu plakların oluşmasını ve büyümesini etkileyen en önemli risk faktörleridir. Kol atardamarlarının tıkanıklığına çok sık rastlanmaz. En sık neden aterosklerozdur. Ateroskleroz, atardamarlarda meydana gelen en yaygın hastalıklardan biridir.

  1. Gelişen yüksek tansiyon nasıl tedavi edilir
  2. Diyabet ve yüksek tansiyona karşı besinler
  3. Renkli Doppler Nedir?

Atardamarlardan birinin, belirli bir sebeple daralması veya tıkanmasına Ateroskleroz denir. Genelde damar çeperlerine yağ birikmesi sonucu meydana gelir. Biriken bu yağ aynı zamanda damarların esnekliğini bozar ve sertleşmelerine neden olur. Etkilenen kolda soğukluk, solukluk, ağrı ve güçsüzlük şeklinde şikayetler olabilir.

kalp sağlığı ve sağlıklı yaşam stratejileri hakkında bilgi Kollajenin kalp sağlığı üzerinde faydalı etkileri vardır.

Doppler sonografi ve yüksek tansiyon sırasında, damar tıkanıklığı olan kolda nabızların daha zayıf olduğu ve o kolda tansiyon düşüklüğü tespit edilir.

Tedavide ilk seçenek balon-stent uygulamalarıdır. Bu yöntemlerin başarısız olması durumunda cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Böbrek atardamar hastalığına yaşlı hastalarda sıklıkla rastlanır. Bu hastalık ilaç tedavisine dirençli hipertansiyonun sebeplerinden birisidir. Ayrıca bu hastalığa bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişme riski de mevcuttur.

Bu darlıkların tedavi edilmesi de tansiyonda düzelme sağlamakta ve böbreklerin korunabilmesi mümkün olabilmektedir. Tedavide ilk tercih edilecek yöntem balon-stent uygulamalarıdır.

Renkli Doppler Nedir?

Beyine kan taşıyan ve boyundan geçen, şah damarı olarak bilinen damarlarımızın adı karotis arterleridir. Bu damarların darlık ve tıkanıklıkları felç-inmeye yol açar.

150 hamile kadın düşük başına kan basıncı

Bu damarlardaki darlıklara neden olan plaklar ya cerrahi hipertansiyonun var mı temizlenir veya darlık stent yerleştirilerek doppler sonografi ve yüksek tansiyon edilir. Her iki yöntemde tedavide benzer etkinliğe sahiptir. Bu amaçla periferik damar hastalıklarının endovasküler yolla tedavisi yapılmaktadır.

görünüm sağlık kalp kası vejetaryen diyet kalp sağlığı

Hastanemizde son teknoloji DSA ile invazif ve renkli Doppler ultrasonogarfi ile noninvaziv yöntemle periferik vasküler yapıların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Tüm periferik vasküler yapıların artriyel ve venöz anjiyografisi ve renkli Doppler ultrasonografisi yapılmaktadır. Bunlar da İlginizi Çekebilir.

Önemli bilgiler