Sistemik lupus eritematozus ve hipertansiyon, Please wait while your request is being verified...

10 Mayıs Dünya Lupus Günü

Uludağ Üniversitesi Citation: Aktaş, N. Renal biyopsi uygulanan 44 sistemik lupus eritematozus sistemik lupus eritematozus ve hipertansiyon klinikopatolojik korelasyon analizi.

yüksek tansiyona karşı fırında patates eczanelerde yüksek tansiyon ilaçları

Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Abstract: Bu çalışmada ortalama yaşları 27±8 olan, 40'ı kadın, 4'ü erkek toplam 44 renal biopsi uygulanmış SLE vakası çalışmaya dahil edilmiş, vakalar retrospektif olarak değerlendirilmişlerdir. Lupus nefritinde prognozu tahmin ettirmede önemli olduğu ileri sürülen SLE'un aktif dönemindeki klinik ve laboratııvar bulgular ile renal histopatoloji arasındaki ilşkiyi kendi serimizdeki lupus nefritli vakalarda ortaya koymayı ve bunların renal tutulumun derecesini saptamadaki değerlerini araştırmayı hedefledik.

yüksek tansiyon 2 yemek kaşığı 3 yemek kaşığı 2 risk yüksek tansiyonlu kalbe nasıl yardımcı olabilir

Vakalarımız değerlendirildiğinde 2 amiloidoz vakamız mevcuttu, 1 vakamızda renal biopsi normaldi. Bu olgulardan birinin diffıiz proliferatif tipte olduğunun gözlenmesi SLE'lu olgularda renal biopsinin önemini bir kez daha ortaya koymaktaydı.

yüksek tansiyon buhar banyosu sağlık kalp akciğer haberlerini bul

Histopatolojik tipler arasında yaş, cinsiyet açısından herhangi bir farklılık gözlenmedi. Renal histopatolojik tutulumun derecesi ile nefrotik düzeyde proteinini, hematüri ve hipertansiyon arasında vakalarımızda anlamlı farklılıklar saptanmadı. Burada bazı histopatolojik evrelerdeki vaka sayılarının arttırılması ile anlamlı sonuçlar alınabileceğini düşümnekteyiz.

4. evre hipertansiyon gözlerdeki yüksek tansiyon damarları

Hipertansiyon ve total patolojik indeksleri 12 ve üzerinde olan vakalarda kreatinin klirenslerinde belirgin azalma gözlendi. Bu vakaların renal yetmezliğe gidişte artmış risk altında bulundukları saptandı.

sürekli düşük tansiyon saç yüksek tansiyon ile dökülebilir

Önemli bilgiler