Temel kalp sağlığı dersleri, Ders İçerikleri | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Kalp Sağlığı ve Spor | Doç. Dr. Osman Özdemir ANKARA

YARIYIL AİT Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

yetişkinlerde 2 derece yüksek tansiyon renal hipertansiyon komplikasyonları

TUR Türk Dili I Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.

KAM Kampüse Uyum KAM dersi, öğrencilerin akademik gelişiminin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimini de hedefler ve onların üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırır. Bu ders öğrencilere bütün eğitim hayatlarında kullanabilecekleri bazı yetkinlikleri kazandırırken, aynı zamanda üniversitenin bütün paydaşları arasındaki iletişimi temel kalp sağlığı dersleri çok yönlü ve keyifli bir kampüs yaşamının oluşmasına katkıda bulunur.

İNG İngilizce I Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir.

Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları temel kalp sağlığı dersleri temel kalp sağlığı dersleri bir ev tarifini anlayabilme SMO Temel İlk Yardım İlk yardım dersine genel bakış.

Top Menu Left

İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır. SMO Temel Anatomi Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir.

Bu dersi alan öğrenciler; İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst temel kalp sağlığı dersleri alt ekstremite.

Account Options

Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp atrium ve ventrkülperikard, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.

Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler — otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

BES Beslenme İlkeleri Sağlıklı beslenme; Beslenme ve iş verimi; Besin öğeleri karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler ve içecekler; Sıvı dengesi; Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri; Enerji gereksinimleri; İdeal boy kilo, obesite ve yol açtığı hastalıklar; Özel Durumlarda beslenme, gebe, emziren anne ve bebek beslenmesi, çocuk beslenmesi.

Main navigation

EBO Doğum Bilgisi I Gebelikle ilgili terminoloji ve sağlık ölçütleri; doğum öncesi bakımın önemi ve amacı; doğum öncesi izlem; doğum öncesi hizmetlerde ebenin rolü; gebelikte risk faktörleri; önceden var olan riskli durumlar; fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler; birinci trimester kanamaları; üçüncü trimester kanamaları; gebeliğin neden olduğu hipertansiyon; hiperemezis gravidarum; çoğul gebelik; erken doğum tehdidi; miyad geçmesi; polihidroamniyoz - oligohidroamniyoz; gebeliğin neden olduğu üriner enfeksiyonlar; korioamnionitis; erken membran rüptürü; gebelikte sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler; gebelikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi; gebelikte beslenme.

EBO Histoloji-Embriyoloji Embriyolojinin anlamı, tarihçesi ve embriyoloji terimleri, kadın ve erkek üreme sistemi organları, gametogenez, ovulasyon, implantasyon, fetüs dönemi, plasenta ve fetal zarlar, çoğul gEBElikler, kromozomlar ve genetik, kromozom anomalileri, teratoloji, insan doğum defektleri konjenital malformasyonlar Histolojinin tanımı, histolojik ve mikroskobik yöntemlerin tanıtılması, hücrenin yapısal özellikleri, makroskopik yapı ile uyumu, hücre zarı ve sitoplâzma, çekirdek, çekirdekçik ve temel kalp sağlığı dersleri organelleri, dokuların genel özellikleri ve doku çeşitleri, epitel dokusunun genel özellikleri ve görevleri.

 • Hipertansiyon ile kayak yapmak mümkün mü
 • Yüksek tansiyon 35 yıl
 • Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması.
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ebelik Kısa Ders İçerikleri
 • Yüksek tansiyon ve kriz masajı durumunda
 • Ders Bilgi Paketi @ Test

KTK Kıbrıs Kültürü ve Tarihi Dersin amacı Kıbrıs Uygarlık tarihi çerçevesinde adanın çok çeşitlilik gösteren mimari ve sanatını genel bir kronolojik çerçevede ele alarak kültür mirasının algılanmasını sağlamak yanında mimari örnekler sunmaktır.

Sanal ortamda sunulan ders notları ve çok sayıda görsel ders malzemesi ile aynı ortamda yapılan sınavlar yoluyla öğrencinin kısmen kendi çabaları ile öğrenmesi sağlanmakta, belli aralıklarla yapılan sınıf genç yaşta düşük tansiyon nedenleri ve öğretim üyesi eşliğinde düzenlenen tarihi mekan gezileri ile de karşılıklı tartışma ortamı yaratılmaktadır.

Dersin ana hedefi siyasi sorunları yanında adanın kültür tarihinin önemini de vurgulamak, ayrıca kültür mirasının korunması konusunda da farkındalık yaratmaktır. YARIYIL SMO Fizyoloji Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma. Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma.

Temel Yaşam Desteği CPR

Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme. Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma. İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama EBO Ebelik Esasları II İnsan, sağlık, hastalık, kadın, aile kavramları bireyin ağrı ve acıyla baş etmesinde ebenin rolü, uyku ve dinlenme gereksiniminin karşılanmasında ebenin rolü,yara bakımında ebenin rolü, güvenli hastane ortamının sağlanmasında ebenin rolü hasta kabulü ve taburculuğunda ebenin rolü bireyin hareket gereksinimlerinin karşılanmasında ebenin rolü yaşam bulgularının ölçülmesi, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi sıcak ve soğuk uygulamalar, enfeksiyon kontrolünde ebenin rolü bireysel hijyen gereksinimlerinin karşılanmasında ebenin rolü kayıp ve ölümde ebenin işlevleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında ebenin işlevleri solunum sistemi uygulamaları ve ebenin işlevleri oral ve parenteral ilaç uygulamaları bireyin sıvı gereksiniminin karşılanması ve ebelik işlevleri kan transfüzyonu ve ebenin sorumlulukları sahli aygıtı ile hemoglobin değeri belirleme.

Belirlenen kavram lar ın geçerliliğini tartışmak.

 • Yüksek tansiyon için akupunktur hakkında video
 • Yüksek tansiyon tansiyon aleti
 • Son yıllarda çocukluk çağında yapılan egzersiz ve sporun sağlık açısından yararları üzerinde sıklıkla durulmaktadır.
 • Ders Kurulu Kalp-Damar Sistemi ve Hastalıkları
 • Kalp sağlığı sorularınız cevaplandı
 • @nkadem: Tüm dersler

AİT Atatürk İlkeleri Temel kalp sağlığı dersleri İnkılap Tarihi II Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir TUR Türk Dili II Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.

İNG İngilizce II Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.

Yüksek tansiyona karşı 1 diyet hipertansiyon mekanizması

Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, temel kalp sağlığı dersleri ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. YARIYIL EBO Ebelik Esasları III Mesleki temel kavramlar, eğitim ve öğrenme, ebelik süreci ve bakım planı, hasta kabulü ve taburculuk, fiziksel muayene becerisi, yaşam bulguları, bireysel hijyen gereksinimleri, enfeksiyonun kontrolü ve ebenin rolü, ilaç uygulamaları, preoperatif ve post-operatif hazırlık ve bakım, problem çözme süreci, beslenme, boşaltım, üriner, solunum ve sıvı-elektrolit sistem rahatsızlıkları ve ebelik girişimleri.

hipertansiyon neden hipotansiyon oldu Yüksek tansiyona karşı hindiba tedavisi

EBO Doğum Bilgisi III Normal Doğum eyleminde rol oynayan faktörler, Doğum eyleminin fizyolojisi, Anne organizmasının doğum eylemine sistematik yanıtı, Doğum eyleminin evreleri, Doğum eyleminde bakım, Doğum eyleminde ağrı, Evde doğum, Partograf kullanılması, Alternatif doğum uygulamaları, Doğum Sonu Dönem, İnvolusyon süreci, Loşia, Puerperal bakım, Doğum sonu döneme annenin uyumu, Laktasyon-Emzirmede danışmanlık, Güvenli Annelik TMB Enfeksiyon Hastaliklari Sterilizasyonun temel özelliklerini, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, hastane enfeksiyonları, el yıkama, hastane atıklarının ayrıştırılması, hastane enfeksiyon kontrol önlemlerini ve sterilizasyon yöntemlerine yönelik becerileri sağlamaktır.

Cerrahi infeksiyonların kısa tanımı ve önemi vurgulanmaktadır.

Çocuk Kalp Sağlığı ve Spor

PZT Parazitoloji Laboratuvarda gaita,kan ve diğer vücut sıvılarındapreperat hazırlayarak, parazit incelenmesi yapmak. Hasta başı testleri, Metabolik hastalıklar, MI markerları, Tm markerları, Vücut sıvıları, Böbrek, Karaciğer, fonksiyon testleri, Koağülasyon Biyokimyası, Gebelik Biyokimyası SMO Ölçme Ve Değerlendirme Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır.

Yüksek tansiyon durumunda ağrı nasıl giderilir sinirsel hipertansiyona nasıl yardımcı olunur

Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır.

Ders Kurulu 203: Kalp-Damar Sistemi ve Hastalıkları

Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.

yüksek tansiyon ve bununla mücadele için halk ilaçları yüksek tansiyon için klonidin nasıl değiştirilir

Önemli bilgiler