Genetik ile hipertansiyon

genetik ile hipertansiyon

genetik ile hipertansiyon

Hipertansiyonun ortaya çıkmasını sağlayan faktörler, kişiyle ilgili olduğu gibi, çevreyle de ilişkilidir. Hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın görülmesinde kişiye ilişkin faktörlerin başında genetik eğilim gelir. Hipertansiyonun Nedenleri Nelerdir?

Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)

Genetik ile hipertansiyon primer hipertansiyon veya esansiyel hipertansiyonda denilmektedir. Diğeri ise nedeni belli hipertansiyondur. Buna da doktorlar sekonder hipertansiyon adını verirler. İşte nedeni belli olmayan hipertansiyonda genetik faktörlerin büyük önemi mevcuttur. Bununla beraber yüksek tansiyon oluşmasında birçok risk faktörünün rol oynadığı unutulmamalıdır.

genetik ile hipertansiyon

Ebeveynlerinde kan basıncı yüksek olan, yani genetik eğilimi olan kişilerde mutlaka hipertansiyon çıkacak diye bir durum mevcut değildir. Hipertansiyondaki genetik mekanizmalar çok karmaşıktır.

.: Process List

Üzerinde fazla miktarda araştırma yapılmasına karşın, henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Anne ve babasında hipertansiyon olan kişilerde yüksek tansiyon görülme ihtimalinin fazla olduğu unutulmadan önlem alınmasının önemli olduğu her zaman göz önünde tutulmalıdır.

Bu konuda insanın aklına gelenlerden birisi, acaba ebeveynlerden hangisi yüksek tansiyonun görülmesine daha çok katkıda bulunmaktadır sorusudur.

genetik ile hipertansiyon

Yapılan araştırmalar hipertansiyon gelişmesinde babaların katkısının annelerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Dayı, teyze, büyükanne, büyükbaba gibi ikinci dereceden akrabalarda görülen yüksek tansiyonun katkısı önemli değildir. Eğer anne ve babada yüksek tansiyon erken yaşlarda görülmüşse, çocuklarda hipertansiyon görülme ihtimali daha da artabilir.

  • Kardiyolog | Prof Dr Hüseyin Yılmaz | Antalya
  • Yüksek tansiyon için tarla tatlısının tıbbi özellikleri
  • Çayır Cad.
  • Yüksek tansiyon 3 derece 2 evre
  • Bu basıncın istenilen değerlerin üzerinde olması durumu ise hipertansiyon olarak tanımlanır.
  • Epidemiyolojik çalışmalar çevresel ve genetik faktörlerin katkı yüzdelerinin birbirlerine eşit oranda olduğunu göstermektedir.

Şimdi aklınıza yine bir soru gelecektir. Eğer bir kişinin anne ve babasında yüksek tansiyon varsa, artık bu kişinin kaderinde yüksek tansiyon olmak kaçınılmazdır.

.: Up To Date

Bu kişi istediği gibi yesin, içsin, nasıl olsa tansiyon oluşacak, ne lüzumu var tedbir almaya? İşte mesele öyle değildir.

genetik ile hipertansiyon

Bu yazının başında hipertansiyonda birçok faktörün rol oynadığını söylemiştik. Kalıtımın yanında çevresel faktörler önem kazanmaktadır.

Hamilelikte tansiyon düşmesi bebeğe

Yüksek tansiyonun ne zaman görüleceğinde çevresel faktörler büyük rol oynamaktadır. Eğer siz yiyip, içer, çok tuz ve alkol tüketir, kilo alırsanız, genetik ile hipertansiyon tansiyon sizin gibi kişilerde erken çıkar.

Hipertansiyon Bölüm -1

Ama bunlardan uzak durup, yaşam standardınızı ona göre düzenlerseniz, hipertansiyon geç çıkar ve hasar verme olasılığı azalır. Demek ki anne ve babanızda yüksek tansiyon var diye umutsuzluğa kapılmaya gerek yoktur. Hipertansiyon görülmesini geciktirmek ve kısmen önlemek, sizin elinizdedir.

Önemli bilgiler