Çocukların kalp sağlığı

Çocuklarda sık görülen kalp hastalıkları

Üyelerimiz birincil sorumlusu olmasa da bu hastaların takip ve tedavisinde konsultan olarak rol almaktadırlar, ayrıca hem hastalarımız hem kendimizin sağlığı ile hem de pandemi mücadelesinin sağlıklı yürütülebilmesi için sadece sosyal hayatımız değil aynı zamanda rutin tıbbi pratiklerimizde de değişiklikler yapmak zorundayız.

çocukların kalp sağlığı hipertansiyon mekanizması

Bu süreçte üyelerimiz tarafından çocuk kalp sağlığı hizmetlerinin nasıl yürütülmesi gerektiği ile COVID hastalarının kardiyak komplikasyonları ve tedavide kullanılan ilaçların kardiyak yan etkilerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda rehber olabilecek bir belgeye ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Bu rehber ilgili Çalışma Grubu başkanlarını da içine alan bir komisyon tarafından yazıldı ve metin konusunda uzlaşıya varılarak yayımlanmasına karar verildi.

çocukların kalp sağlığı dev aloe vera

İlk bölümde genel olarak COVID geçiren çocuklarda kardiyak değerlendirme ve kardiyovasküler komplikasyonların yönetimi, ikinci bölümde doğuştan veya edinilmiş kalp hastalığı bulunan çocuklardaki SARS CoV2 enfeksiyonunun izlem ve tedavisi, üçüncü bölümünde ise bu süreçte çocuk çocukların kalp sağlığı ve kalp cerrahisi hizmetlerinin nasıl yürütülmesi ve yönetilmesi gerektiği konusunda değerlendirme ve öneriler yer almaktadır.

Ekteki çalışmanın faydalı olması, sağlıklı ve güvende olmanız dileğiyle saygılar sunarız.

çocukların kalp sağlığı 2022 Kadın Kalp Sağlığı Ayı

Ahmet Çelebi.

Önemli bilgiler