Yüksek tansiyon ve endometriozis

Doç Dr. Cemil KAYA gebeliğe bağlı hipertansiyon

yüksek tansiyon ve endometriozis yüksek tansiyon koroner arter hastalığı diyeti

Adölesan ve genç endometriozisli kadınlar hayat kalitelerini etkileyen anksiyete ve depresyonla karşı karşıya geldiklerini belirtiyorlar. Maladaptive uyumsuz yerine adaptif uyumlu başa çıkma stratejilerinin benimsenmesi bu hastaların yaşam kalitelerini arttırabilir.

Google Translate

Maladaptif başa çıkma stratejilerinin kullanımı düşük yaşam kalitesi skorlarıyla ilişkilendirildi. Önemi: Adölesan ve genç yetişkin kadın populasyonunda başa çıkma stratejileri ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarda boşluklar bulunmaktadır. Bu çalışma literatürdeki bu boşluğu daraltmayı hedeflemektedir. Ne yapıldı?

yüksek tansiyon ve endometriozis CCC hipertansiyon hastalıkları

Anketler sosyodemografik ve klinik hikaye üzerine soruların yanında 5 skala barındırmaktadır: Beck Anksiyete Envanteri, Başa Çıkma Stratejileri Envanteri, endometriozis yüksek tansiyon ve endometriozis QoL ölçen EHP Endometriozis Health Patient 5 ve hastalar tarafından hissedilen ağrının şiddetini ölçen görsel analog skala Anketler istatistik kullanılarak analiz edildi. Anahtar Sonuçlar: Hastaların çoğunluğu anksiyete ve depresyonun bazı derecelerini belirtti. QoL skorları ağrı aşamaları ile değil de, anksiyete ve depresyon seviyeleriyle pozitif bağlantılıydı.

  • Gebeliğin 20 haftasından sonra tansiyon yükselmesidir.
  • Yüksek tansiyon durumunda hangi fiziksel egzersizler yapılmalıdır
  • Sağlık - makaleler ve yararlı bilgiler - seku-deutschland.de
  • Kim yüksek tansiyon için hangi ilaçları alıyor
  • Klinik Haberler – Sayfa 10 – Endometriozis ve Adenomyozis Derneği
  • Doç. Dr. Onur Topçu - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ankara

Düşük QoL skorları otokritizm pozitif bağlantıduyguları belli etme negatif bağlantısosyal destek negative bağlantıkognitif yeniden yapılandırma negatif bağlantı ve sosyal geri çekilmeyi negatif bağlantı barındıran başa çıkma stratejileri ile bağlantılıydı.

Özellikle otokritizm ve sosyal geri çekilme gibi maladaptif başa çıkma strateji yetenekleri, mod ve fiziksel değişimler ve yanlış anlaşılmış olma hisleri gibi QoL faktörleri ile bağlantılıdır.

yüksek tansiyon ve endometriozis herhangi bir ilaçla yüksek tansiyon tedavisi

Çalışma Sınırlamaları Çalışma küçük bir örnek boyutuna sahiptir. Gözlemlenen bağlantılar endometriozis için spesifik olmamasına rağmen, adölesan ve genç yetişkin kadınların yaşadığı diğer kronik ağrı rahatsızlıklarına göre daha olasıdır.

Başa çıkma stratejileri stresli yaşam envanterinde etkili ve etkisiz yönetme şekillerine göre kategorize edildi.

Yazarlar kronik ağrı rahatsızlığı ile baş ederken gösterilen başa çıkma stratejilerinin QoL ve semptom sunumu ile ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

yüksek tansiyon ve endometriozis yüksek tansiyona karşı mantar

Adölesan ve genç yetişkin kadın populasyonunda yüksek tansiyon ve endometriozis çıkma stratejileri ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran araştırmalar eksiktir. Kognitif stratejiler otokritizm, duygu gösterimi, sosyal destek, kognitif yapılandırma ve sosyal geri çekilme, mod ve görünüş değişiklikleri, diğerlerinin anlamadığını hissetme ve kişinin ağrının onun hayatını kontrol ettiği hisleri hakkında çalışmıştır. QoL skorları ağrı dereceleri ile değil de, anksiyete ve depresyonla pozitif bağlantılıdır.

Endometriozis hastalığı olarak tanımlanan rahatsızlık vücutta başka alanları da etkileyebilir. Yumurtalıklarda oluşan kistlerin iç yapısı aynen rahim dokusu gibidir. Kadındaki üreme hormonlarına karşı, aynı rahim iç dokusunun verdiği yanıtı verir.

Düşük QoL skorları spesifik başa çıkma stratejileri ile ilişkilidir. Yüksek tansiyon bilgilerini ele alıyoruz azımsanmayacak ve birçok QoL alanında yoğun etkisi ile bağlantılı başa çıkma stratejisidir.

Çikolata kistini ciddiye alın!

Yazarlar sonuçlarının QoL skorlarını düşürdüğü belirtilen semptomlar ve sağlıklı kontrole oranla daha yüksek depresyon ve anksiyete gösteren sonuçların yetişkin endometriozisli kadınlarda tutarlılık ve bağlantı gösterdiğini belirtmektedir.

Hastaların daha iyi bilgilendirilmesi, hastalığın aşamalarının ayrılmasının önerilmesi, tecrübe edilen semptomlar ağrı, infertilitehormon tedavisi ve diğer olanaklar için endometriozis teşhisi ve psikopatolojik komorbiditelerin arasındaki bağlantının daha detaylı araştırılması için çalışmalar yapılması önerilmektedir.

Kaynak Site: endonews.

Önemli bilgiler