Kalp sağlığı risk değerlendirme aracı

kalp sağlığı risk değerlendirme aracı

Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi 9 Kasım Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 9 Kasım Kalp için risk değerlendirmesi nedir? Kalp için risk değerlendirmesi kalp krizi veya inme gibi bir kalp-damar olayı geçirme olasılığınıza işaret ettiği kanıtlanmış bir grup test ve sağlık faktörlerini içerir.

Referanslar Aterosklerotik kardiyovasküler hastalıklar ASKVH günümüzde en önemli ve önlenebilir ölüm nedenleri arasındadır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan bireyleri saptamak, erken dönemde hastalığın gelişmesini önlemek ve yüksek riskli bireyleri takip etmek aile hekimlerinin önemli görevlerinden biridir.

Riskin derecesini belirtmek üzere hafif, orta veya yüksek risk şeklinde hamilelik sırasında yüksek nabız. Bu kalp rahatsızlığı riskinin değerlendirmesine neler dahil edilir?

Kalbe özgü riskin en önemli göstergesi belki de kişisel tıbbi özgeçmişinizdir.

DERLEME: FİZİKSEL AKTİVİTE VE KORONER KALP HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ

Yaş, kalıtsal faktörler, beden ağırlığı, sigara kullanımı, kan basıncı, egzersiz öyküsü ve diyabet tümüyle riskinizi belirlemede önemlidir. Risk değerlendirmesi için lipit profili en önemli kan testidir.

kalp sağlığı risk değerlendirme aracı

Kalp için risk değerlendirmesinde kullanılabilen girişimsel olan ve olmayan birçok görüntüleme testi mevcuttur. Lipit profili nasıl kullanılır?

Kardiyovasküler Risk Hesaplama

Lipit profili : kolesterolkalp sağlığı risk değerlendirme aracı, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol HDL-C, "iyi" kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü LDL-C, "kötü" kolesterol içerir. Trigliseritler vücutta bulunan başlıca yağ tipi olup işlevleri hücrelere enerji sağlamaktır.

Fiziksel aktivite bu olumlu etkisini; koroner kalp hastalıkları KKH risk faktörleri olarak kabul edilen hipertansiyon, diabetes mellitus, dislipidemi ve obezitenin önlenmesi ve tedavilerinde gösterdiği regüle edici etkilerle ortaya koymaktadır.

Sonuçlarınızın herhangi biri veya tümü bu değer aralıklarının anlamlı derecede dışındaysa kalp rahatsızlığı riskiniz artmıştır. Kalp rahatsızlığı riskini değerlendirmek için başka hangi testler kullanılmaktadır?

Kalp rahatsızlığı riskinizi değerlendirmede kullanılabilen diğer bazı testler: Yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein hs-CRP : Çalışmalar yüksek duyarlılıklı CRP ölçümünün kalp-damar hastalığı KVH riskini tanımlamaya yardımcı olabildiğini göstermiştir. Düzeyleri normalin alt sınırında olan kişileri normalin üst sınırındaki değerlere sahip olanlardan ayırt etmede kullanılabilir. Sağlıklı bireylerde normalin üst sınırındaki CRP düzeylerinin, lipit düzeyleri kabul edilebilir sınırlar içinde olsa bile ileride kalp krizi, inmeperiferik damar hastalığını öngördüğü belirlenmiştir.

kalp sağlığı risk değerlendirme aracı

Birkaç grup, bu testin gelecek 10 yılda orta derecede kalp krizi riski altındaki kişileri belirlemede kullanılmasını önermiş olmasına rağmen testin başka hangi şekilde ve ne sıklıkla kullanılması gerektiğine ilişkin bir henüz bir uzlaşı yoktur. Lp a düzeyinin kalıtsal yolla belirlendiği ve kolayca değişmediği anlaşıldığından, yüksek Lp a düzeylerinin varlığı, kimlerin diğer risk faktörlerinin daha agresif tedavisinden yararlanabileceğini belirler.

Tedavi nasıl belirlenmektedir? Tedavi, yukarıdaki testlerin sonuçları, ailevi öykünüz, kişisel tıbbi ve yaşam tarzı öykünüz gibi birçok faktöre dayanarak yapılacaktır. Başka bilmem kalp sağlığı risk değerlendirme aracı birşey var mı? Sağlıklı bir diyet ve egzersiz kan basıncı, kolesterol ve trigliseritleri düşürmede önemlidir.

Dünyada ve Türkiye’de kardiyovasküler hastalıkların sıklığı ve riskin değerlendirilmesi

Bazen bu yaşam tarzı değişiklikleri arzulanan düzeylere erişmek için yeterli olmaz. Lipit tedavisinde etkili ilaçlar da örn:, statinler mevcuttur. Yüksek lipit düzeylerine neden olan bazı durumlar bazen kalıtsaldır. Bu hastalıklarda yüksek lipit düzeyleri her zaman diyet ve egzersizle yeterince düşürülememektedir.

Bu takdirde lipit düşürücü ilaçlarla tedavi gerekir. Sık sorulan sorular 1. Bazı insanlar diğerlerine göre daha fazla kalp krizi geçirme riski altında mı? Aşırı kilolu olanlar, sigara içenler, kan basıncı yüksek hipertansiyon veya şeker hastalığı diyabeti olanlar, test sonuçları normal sınırlarda olmayanlar ve ailevi kalp hastalığı öyküsü olanlar daha büyük bir risk altındadır. Kalp krizi riski altında olup olmadığını belirleyen ev test kitleri var mı?

Kardiyovasküler Hastalık Risk Farkındalığı Değerlendirme Ölçeği

Hayır, yoktur. Kalp rahatsızlığı riskiniz daha önce sözü edilen testlerin hepsi veya herhangi birinin sonuçlarına dayanmaktadır.

Kalp Hastalığına Yol Açan 12 Risk Faktörü Nedir? Kalp check-up işlemi nasıl başlar?

Genel değerlendirme özel testleri ve eğitimli sağlık profesyoneli tarafından yorumlanmasını gerektirmektedir. Ancak evde total kolesterolü ölçen testler de vardır.

kalp sağlığı risk değerlendirme aracı

İlgili bağlantılar.

Önemli bilgiler