Kalp yetmezliği teletıp ve sağlık, Doktorlar arasında ve doktor hasta arasında Telekardiyoloji

Tele-Tıp ve Tele-Sağlık Nedir? | Kampüs Sanofi

Sağlık Bakanlığının da katılımıyla yılları arasında yürütülecektir.

kalp yetmezliği teletıp ve sağlık

Kronik kalp yetmezliğinin erken teşhis edilmesi, teşhis alan hastaların yardımcı sağlık personeli tarafından eğitilmesi ve hastalık yönetimi sürecinde öğün, ilaç dozu ayarlaması, uyku ve egzersiz düzeni gibi kararların hasta tarafından verilmesi, komplikasyonların gelişmesinin önlenmesi ve hasta ile doktor arasında bir iletişim ağının sürdürülebilmesi için gerekli bir altyapı ve yazılım bulunmamaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki dijital gelişmeler, hastalara e-sağlık çözümlerine daha kolay ve daha geniş erişim sağlamaktadır.

kalp yetmezliği teletıp ve sağlık

Teletıp ve mobil sağlığa dayanarak, kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sadece hastanede geçirilen zamanı azaltmakla kalmamakta, aynı zamanda iyileşmeye de yardımcı olmaktadır. Endüstriyel İnovasyon Entegre ICT özellikli kronik kalp yetmezliği bakım çözümü bir tasarıma dayanmaktadır. Tedarikçiler, açık piyasa danışma ve mimarlık spesifikasyonundan prototipin geliştirilmesi ve test edilmesine ve hasta ve profesyonel ile bir deneme aşamasına kadar her bir tedarik aşamasından sonra değerlendirilecektir.

kalp yetmezliği teletıp ve sağlık

Önemli bilgiler