Hipertansiyonun patolojik anatomisi, Portal Hipertansiyon

Yüksek tansiyon - Vikipedi

Yazan: Prof.

hipertansiyonun patolojik anatomisi

Bunun üzeri portal hipertansiyon kabul edilir. Ancak günümüzde, portal hipertansiyonda, portal venin kendi basıncı yerine, "hepatik venöz basınç gradienti HVPG " ölçü olarak kabul edilir.

hipertansiyonun patolojik anatomisi

Hepatik venöz basınç gradienti HVPGportal ven ile vena kava inferior arasındaki basıç farkıdır. Özel bir kateter hepatik vene yerleştirilir ve ucundaki balon hepatik veni tıkayacak şekilde şişirilir.

hipertansiyonun patolojik anatomisi

Kateterin ucunda ölçülen basınç, hepatik ven wedge basıncıdır ve aslında sinüzoidlerin basıncını yansıtır. Sağlıklı insanlarda sinüzoid basıncı, portal ven basıncından hafifçe düşüktür ancak aradaki fark klinik olarak önemsiz hipertansiyonun patolojik anatomisi düşüktür.

3 yaşındaki çocuklarda kan basıncı

Karaciğer sirozlu hastalarda ise, intersinusoidal iletişim kesildiği için, ölçülen sinüzoidal basınç portal ven basıncına çok daha yakındır. Portal vendeki ölçülen basınç ile hepatik ven wedge sinüzoid basıncı arasındaki fark, hepatik venöz basınç gradientini HVPG hipertansiyonun patolojik anatomisi.

hipertansiyonun patolojik anatomisi

Portal ven tüm gastrointestinal sistem ve dalağın venöz kanını karaciğere taşıyan damardır. Süperior mezenterik venin devamı gibidir, bu vene splenik ven katılır ve portal ven oluşur Bu birleşmenin hemen öncesinde, splenik vene de, inferior mezenterik ven dökülür.

hipertansiyonun patolojik anatomisi

Portal Hipertansiyonun Önemi Nedir? Komplikasyonlar Portal hipertansiyonun kendisi değil ama yol açtığı durumlar tedaviye muhtaçtır.

hipertansiyonun patolojik anatomisi

Önemli bilgiler