Yüksek tansiyon için beta adrenerjik blokerler. beta blokerler arşivleri | Prof. Dr. Ahmet ALPMAN

Beta Blokerler

hamilelik dokularının tutulması yüksek tansiyon için göz ameliyatı

Örneğin bir beta bloker, bir diüretik ile kombine edebilir Tenoretic tablet gibi. Bazı ilaçlar da, beta blokerlere ilave olarak çeşitli antihipertansif ilaçların düşük dozlarını içerebilir. Beta blokerler ile tedavi edilen durumlar Yüksek kan basıncı Hipertansiyon Beta blokerler hipertansiyon tedavisinde tek başına kullanılabilirse de çoğunlukla başka bir ilaçla kombine olarak kullanılır.

Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) ilaçları nedir?

Angina kalbe bağlı göğüs ağrısı Anginakalbe oksijen teminindeki yetersizlik nedeniyle oluşan baskı, rahatsızlık hissidir. Beta blokerler, özellikle kronik stabil angina tedavisinde birinci basamak tedavide düşünülür. Kalp kasılma gücünü azaltarak ve kalp atım sayısını yavaşlatarak kalbin oksijene olan ihtiyacını azaltırlar. Bu hastalarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki, beta blokerler, egzersiz kapasitesinin düzelmesi, angina ataklarının sıklığının azalmasına ek olarak kalp krizi tekrarı ve ölüm riskini azaltabilirler.

Kalp krizi Beta blokerler, akut kalp krizlerinin tedavisinde ve tekrarlayan kalp krizlerinin önlenmesinde önemli ilaçlardır.

Bunlardan en uygun olan bir ya da birkaç tanesi hekim tarafından hastanın yaşı, cinsiyeti, yüksek tansiyonunun nedeni, tansiyon değerleri ve diğer hastalıkları göz önüne alınarak hastaya reçete edilirYüksek kan basıncı Hipertansiyon.

Kalp krizi hastalarında beta blokerlerin kalp kasının oksijen ihtiyacını azalttığı, tehlikeli kalp ritimlerinin riskini azalttığı ve kalp fonksiyonlarını düzelttiği gösterilmiştir. Ancak, beta blokerler, astımı, ciddi bradikardisi anormal yavaş kalp ritmi ve akciğerlerinde sıvı birikmesi olan kalp krizi hastalarında kullanılmamalıdır.

Nebivolol - Vikipedi

Kalp yetmezliği Kalp yetmezliğivücudun ihtiyaçlarını yeterince karşılayacak düzeyde, kalbin kan pompalayamadığı durumdur.

Önceleri, sol ventrikülü yeterli çalışmayan hastalarda beta blokerlerden sakınılmıştır.

Ancak, daha sonra birçok çalışma, beta blokerlerin kalp yetmezliği tedavisinde etkili bir tedavi olduğunu ve kalp yetmezliği hastalarında sağ kalım sürelerini önemli düzeyde düzelttiğini göstermiştir.

Ayrıca beta bloker ve statin kombinasyon tedavisi, bir kalp krizini takiben kalp yetmezliği geliştiren hastalarda ikinci kalp krizini önlemede etkili olmuştur.

Glokom göz damlası formunda - örnekler arasında timolol, carteolol, betaxolol bulunur Beta bloker türleri Beta blokerleri birkaç gruba ayrılır: Seçici olmayan beta blokerleri Bunlar beta-1 ve beta-2 reseptörlerini etkiler. Sigara içen, astım veya akciğer sorunları olan hastalarda seçici olmayan beta blokerleri dikkatli veya hiç kullanılmamalıdır. Örnekler arasında propranolol, nadolol, timolol ve pindolol bulunur. Kardiyoselektif beta blokerleri Bunlar sadece kalpteki beta-1 reseptörlerini bloke eder ve akciğerlerdeki veya kan damarlarındaki beta-2 reseptörlerini etkilemez.

Anormal kalp ritimleri aritmiler veya ekstra atımlar çarpıntılar Beta blokerler, kalpten kaynaklanan birçok aritmi tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmalar ayrıca ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonun önlenmesinde beta blokerlerin yararını göstermiştir.

Hipertansiyonun ilk belirtisinde tedavi

Koroner arter bypass cerrahisi KABG öncesi Bypass cerrahisi öncesi beta bloker kullanımının yüksek riskli hastalarda komplikasyon riskinin azaltılması örn.

Özellikle vasküler damar girişimleri içeren, kalple ilgili olmayan cerrahiler öncesi ve sonrasında Beta blokerler cerrahi öncesinde başlanıp en azından 1 ay sonrasına kadar devam edildiğinde operasyon sonrası ortaya çıkabilecek olan kalp krizi önlenmesine yardımcı olur. Hipertrofik kardiyomiyopati Bu hastalıkta kalpteki bazı bölümler anormal olarak kalınlaşıp kasılma bozuklukları oluştururlar.

yeni başlayan yüksek tansiyon belirtileri demir eksikliği anemisi diyeti

Hipertiroidizm aşırı aktif tiroid bezi, zehirli guatr Tiroid bezinin fazla salgılanması durumlarında artmış olan stres hormonlarını baskılarlar. Yüksek tansiyon için beta adrenerjik blokerler baş ağrıları Beta blokerler migreni bazı hastalarda önleyebilir.

Beta blokerler

Anksiyete sıkıntı veya tremor titreme -özellikle ellerde- Panik atak Panik atak tedavisince bazen yararlıdırlar. Glokom Direkt göz bölgesinde kullanılan beta blokerlere örn.

tek akıl kalp amaç sağlık yüksek tansiyon için diltiazem

Beta blokerlerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar Aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığı teşhis edilmişse, hastalar beta bloker kullanımının yarar ve zararlarını doktorlarıyla tekrar değerlendirmelidir: Bradikardi anormal yavaş kalp hızı : Beta blokerler hastalarda, kalp yetmezliği, angina ve bilinç kaybı riskini artıracak şekilde kalp hızını tehlikeli düzeylere düşürebilirler.

Ancak kalp hızı yavaşlaması aynı zamanda bu ilaçlarda beklenen bir etki de olduğundan doktora sorulmadan ilaç doz değişikliği yapılmamalıdır. Kalp bloku kalp boşlukları arasındaki elektriki iletişimin kısmen veya tamamen kaybı Kronik obstrüktif akciğer hastalığı KOAH : Astım ve amfizem gibi hastalıklar bu gruptadır. Beta blokerler bu hastalıkları alevlendirebilir. KOAH hastalarında beta blokerlerden kaçınılır.

Ilginç Haberler

Hafif-orta dereceli hastalığı olanlarda, başka bir ilaçla kombine bir şekilde düşük dozlarda kullanılmalıdırlar. Periferik vasküler hastalık bacak atardamar hastalıkları : Vasküler hastalığı olan hastalarda beta blokerler, bacak damarlarındaki darlıkları daha da artırarak bacaklarda soğukluk, yürümekle ağrı, hatta ileri durumlarda gangreni de içeren durumlara neden olabilir.

bu gerçekten havalı uabs kalp sağlığı merkezi

Böbrek ve karaciğer hastalıkları: Bu hastalıklar, beta blokerlerin vücuttan daha yavaş atılımına neden olabilir ve hastayı aşırı doz ve yan etki riskine maruz bırakabilir. Diyabet: Beta blokerler hipoglisemi düşük kan düzeyi belirtilerini maskeleyebilir, insülin ile hipoglisemi oluşursa, bu durumdan vücudun toparlanmasını geciktirebilir, bozabilir. İnsülin direnci ve metabolik sendrom: Kalp krizi için yüksek tansiyon için beta adrenerjik blokerler iki risk faktörü.

İçindekiler

Beta blokerler kan şekeri glukoz düzeylerini artırabilir. İlave olarak beta blokerler aşağıdaki rahatsızlıklarda kötüleşmeye yol açabilir Raynaud Sendromu: El ve ayaklarda küçük atardamarların geçici olarak büzüşmesiyle ortaya çıkan ağrılı bir durumdur. Psöriazis: Kırmızı lekeler üzerinde beyaz pullanmalarla karakterize kronik bir cilt rahatsızlığıdır. Klinik depresyon veya bu rahatsızlık hikayesi.

yüksek tansiyonu olan insan sayısı tansiyon düşürme yöntemleri

Miyasteniya gravis: İstemli kasların ilerleyici zayıflığı. Beta blokerlerin potansiyel yan etkileri Beta blokerin türüne göre hastalar bir veya daha fazla yan etkiye maruz kalabilirler, bunlar: Alllerjik reaksiyon hapşırma, nezle, kaşıntı veya deri döküntüleri Bradikardi yavaş kalp hızı.

Önemli bilgiler