Kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz. Kalp Hastaları Nasıl Egzersizler Yapmalıdır? | Kalbinidinlesen

Apple, Kalp Sağlığı Haftası’nı servislerinde yeni kaynaklarla kutluyor - Apple (TR)

J Am Coll Cardiol.

Genel Tanıtım

Giriş Tarihsel süreçte kalp yetersizliği KY olan hastalarda egzersiz yapma riskli olduğu varsayılmıştır ve genellikle hastalar fiziksel aktiviteye katılmaktan çekinmişlerdir.

Bunların aksine yapılan çok sayıda çalışma göstermiştir ki kalp yetersizliğinde uzun süreli yatak istirahati ve immobilizasyonun zararlı etkileri mevcuttur, egzersiz ve fiziksel aktivitenin ise güvenliği ve çok sayıda faydaları olduğu görülmüştür.

kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz

HF-ACTION Kalp yetersizliğinde egzersiz eğitiminin sonuçlarını araştıran kontrollü çalışma düşük ejeksiyon fraksiyonuna sahip kalp yetersizliği hastalarında en büyük egzersiz çalışmasıdır. Çalışmada düzenli aerobik egzersizin tolere edildiği, güvenli ve yaşam kalitesini artırdığı görülmüştür.

Kardiyovasküler mortalite ve kalp yetersizliği nedeniyle olan hastaneye yatışlarında azalma izlenmiştir. Hem düşük ejeksiyonlu kalp yetersizliği hem de korunmuş kalp yetersizliği hastalarında hayat kalitesinde anlamlı iyileşmeler izlenmiştir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Kalp yetersizliği hastalarında egzersiz intoleransının etiyolojisi ve reversibilitesi Kalp yetersizliğinin başlıca belirtileri egzersiz intoleransı, kronik yorgunluk ve hayat kalitesinde azalmadır. Kalp yetersizliğinde kas yorgunluğunun nedeni yetersiz kardiyak output ve egzersiz yapan kaslardaki perfüzyon yetersizliğine bağlı erken anaerobik metabolizmadır.

Kalp yetersizliğinde egzersiz eğitimi ilgili yapılan çalışmalarda norohormonal ve inflamatuar aktivasyon, ventrikül remodelling üzerinde olumlu etkileri görülmüştür.

kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz

Kardiyak rehabilitasyonda tanım ve bileşenleri Kardiyak rehabilitasyon KR kardiyak risk ve psikososyal değerlendirme sonucunda hekim tarafından denetlenen ve reçete edilen egzersiz programıdır.

Kalp yetersizliğnde KY bir KR programı, birkaç bileşenden oluşan kapsamlı bir müdahaledir.

Kalp Sağlığını Korumak İçin Öneriler

Egzersiz programının yanısıra hasta değerlendirilmesi, ilaç uyumu hakkında eğitim, risk faktörlerinin değerlendirilmesi, beslenme önerileri, yaşam tarzı değişikliği, sigara bırakma danışmanlığı, stres yönetimi gibi çok kapsamlı kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz disiplinli program içerir.

KR ekibi üyeleri programdan programa değişebilse de, multidisipliner bir KR ekibi genellikle doktor, tıbbi direktör, hemşireler, ileri düzey pratisyenler, egzersiz uzmanları veya fizyologlar, işbirliği içinde çalışan diyetisyenlerden oluşur ve bu ekip hastalar ve aileleriyle yakın iletişim altındalardır. KR'nin temel amaçlarının sadece fiziksel sağlığı ve yaşam kalitesini iyileştirmek olmadığını, aynı zamanda KY'li kişilerin başarılı bir şekilde kendi kendini yönetmeleri için gerekli becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak olduğu unutulmamalıdır.

Bir KR programının temel bileşenleri; temel hasta değerlendirilmesi; beslenme danışmanlığı; yaşam tarzı değişikliği; lipidler, kan basıncı, kilo, diyabet ve sigara için risk faktörü yönetimi; psikososyal müdahaleler; fiziksel aktivite danışmanlığı ve kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz eğitimi içerir. Kalp yetersizliği hastalarındaki farklı egzersiz türleri ve yararları Aerobik egzersiz Aerobik egzersizi, egzersiz programının temel dayanağıdır ve koşu bandında yürümek, bisiklete binmek, üst vücut ergometrisi, dans etmek, yüzmeyi içerir.

Aerobik antrenmanın klinik olarak stabil olan KY hastalarında sol ventrikül yeniden şekillenmesine faydası olduğu, aerobik kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz ve pik oksijen alımında VO2 iyileşmeler sağladığı ve kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini azalttığı gösterilmiştir.

Kalp Sağlığınızı Artıracak 3 Egzersiz

Dayanıklılık egzersizi KY hastalarında kombine dayanıklılık-aerobik egzersiz programları submaksimal egzersiz kapasitesini, kas gücünü ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirme sağlamaktadır. Hem aerobik hem de kombine aerobik ve dayanıklılık egzersiz programı, kalp yetersizliği olan hastalarda pik VO2'yi kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz sağlar ancak dayanıklılık egzersizi aerobik egzersizden daha fazla kas kuvveti ve kas kütlesini artırır.

Dayanıklılık egzersizi KY hastalarında fiziksel fonksiyonun iyileştirilmesinde ve fonksiyonel engelin azalmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kaygıların aksine, dinamik dayanıklılık egzersizlerin eklenmesinin, sol ventrikül üzerinde olumsuz etkiler olmaksızın kalp debisi, yürüme mesafesi, egzersiz kapasitesi, ventilatör verimliliği ve yaşam kalitesi artırdığı görülmüştür. Ayrıca sol ventrikül remodelling faydalı olduğu ve N-terminal pro-B- tipi natriüretik peptit seviyelerinde azalmaya neden olduğu görülmüştür.

Yaşlı yetişkinler ve kadınlar da dahil olmak üzere KY'li belirli hasta gruplarının sarkopeni ve iskelet kası değişiklikleri olması beklenmektedir. Dayanıklılık egzersizi, kas ve kemik kütlesini arttırdığı için bu tür hastalarda uygun bir strateji olabilir. Örneğin, yaşlı erişkinlerde, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme ve bağımsızlığı artırma yeteneğini geliştirebilen belirli kas gruplarını hedeflemek için evde elastik bantlar yerleştirilebilir.

Basın İletişim Bilgileri

Ancak, dayanıklılık antrenmanının aerobik egzersizin tamamlayıcısı olduğunu ve onun yerine geçmediğini anlamak önemlidir. Aralıklı egzersiz ve yüksek yoğunluklu aralıklı egzersiz HIIT Genel popülasyonda egzersiz kapasitesini geliştirmek için aralıklı egzersizin sürekli egzersizden daha etkili olduğu öne sürülmüştür.

kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz

Küçük çalışmalar, yüksek yoğunluklu interval antrenmanın HIIT kardiyak remodeling, pik VO2 artışı ve aerobik kapasite artışında ılımlı sürekli egzersiz MCT den üstün olduğunu ileri sürmüştür. KY hastalarında fizyoloji, yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasitedeki gelişmelerle birlikte yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizin de faydalı olabileceğine dair ortaya çıkan kanıtlar vardır.

MCT, yaşam tarzı egzersizine ör. Yürüme daha çok benzediği ve başlangıç zindeliği çok düşük ör. MCT muhtemelen LV destek cihazları olanlar veya yakın zamanda transplantasyon geçirmiş olanlar için daha uygun olabilir. İnspiratuar kas egzersizleri Kalp yetersizliği olan hastalarda inspiratuar kas güçsüzlüğü yaygındır.

İnspiratuar kas eğitimi, stabil KY ve solunum kas güçsüzlüğü olan hastalarda solunum kas gücünü ve dispneyi iyileştirmede faydalıdır. Aerobik egzersize inspiratuar kas eğitiminin eklenmesinin de dispneyi azalttığı, pik VO2'yi ve egzersiz süresini artırdığı ve yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir.

Lokal kas egzersizi Geleneksel KR tüm vücut egzersizini içerse de, küçük kas egzersizlerinde bile egzersiz kapasitesinde önemli fayda gösterilmiştir. Kalp debisini artırmadan kas yapısında, difüzyonlu oksijen taşınmasında ve kaslarda oksijen kullanımında önemli iyileşmeler görülebilir. Özellikle minimum rezerv kapasitesi olan ağır engelli hastalarda yararlı olabilir.

Egzersiz programı gelişim süreci Hastanın ve tedavi ekibinin hedefleri dahil edilerek, temel değerlendirme sonrası kişiselleştirilmiş bir egzersiz reçetesi egzersiz türleri, sıklığı ve süresi geliştirilmelidir.

SIK ZİYARET EDİLENLER

Kardiyopulmoner egzersiz testi, anormal kan basıncı artışı, erken iskemik değişiklikler ve önemli aritmiler için hastaların güvenli bir şekilde egzersiz yapıp yapamayacağını belirlemede kullanılabilir. Kardiyopulmoner egzersiz testi olmayan kliniklerde 6 dakika yürüme testi hastayı değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilir.

kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz

Resmi bir KR programı olmayan KY hastaları için birinci olarak yaşam tarzı egzersizi yürüme, mümkün olduğunda merdiven çıkma, bir mağazadan uzağa park etme, hafif bahçe işleri, dans etme Çin tıbbı baş dönmesinin manevi nedenleri yapılandırılmış aktivite ve egzersiz yardımcı olabilir.

İkincisi olarak yoğunluğu Borg ölçeği, kalp atış hızı rezervi veya dinlenme kalp atış hızı tarafından yönlendirilebilen uygun bireyselleştirilmiş aktiviteler yürüme, yüzme, egzersiz bisikleti yapabilir.

Elastik bantlar, dumbl ve core egzersizleri ile orta düzeyde dayanıklılık antrenmanı da eklenebilir.

  • Yüksek tansiyon saldırganlığı
  • Kalp Hastaları Nasıl Egzersizler Yapmalıdır? | Kalbinidinlesen

Birçok toplum tarafından kabul edilen Amerikalılar için Fiziksel Aktivite Rehberi, genel ABD popülasyonundaki yetişkinlerin haftada en az dakika orta yoğunlukta veya 75 dakika şiddetli yoğunlukta aerobik egzersizi ve en az 2 gün kas güçlendirici aktivite ile egzersiz yapılmasını önermektedir. Kardiyak rehabilitasyonda egzersiz dışı programlar Egzersiz terapisi KR sürecinin merkezinde yer alsa ve fayda sağlasa da, diğer bileşenler de önemlidir. Bu bileşenler, ikincil korunma örn. Beslenme, tütünün bırakılması ve ortak komorbidit hastalıkların örn.

Depresyon tedavisi önemlidir.

kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz

Beslenme şekli, diyetle sodyum alımı ve kilo verme diyetleri KR programı kapsamında hastaya göre bireysel olarak düzenlenmelidir. Özellikle obezitesi olan hastalarda, kas erimesi olan hastalarda kalori alımının ve diyet proteininin yeterliliğinin değerlendirilmesi önemlidir. Diyabet ve aterosklerotik kalp hastalığının varlığı veya yokluğu dahil olmak üzere semptomlar ve komorbiditeler dikkate alınarak kişiselleştirilmiş diyetisyene başvurulmalıdır.

KY hastalarında depresyon, anksiyete ve hafif bilişsel işlev bozuklukları sık görülür. KR programı içerisinde çoğunlukla psikolog ve sosyal hizmet uzmanı bu konuda hastaya destek sağlar. Klavuzlarda kalp yetersizliğinde kardiyak rehabilitasyon yeri Kardiyak rehabilitasyon kronik ve stabil KY hastalarının bakımının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Sınıf bir öneridir. Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında KR için herhangi bir Medicare ve Medicaid hizmetleri kapsamı bulunmamaktadır. Klinik olarak stabil olan kalp yetmezliği hastaları için hedef, haftanın çoğu gününde 45 dakikaya kadar aerobik orta yoğunlukta sürekli egzersiz gerçekleştirmektir.

Egzersiz modalitesi, temel kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz ve egzersiz kapasitesine göre seçilebilir ve bu hedefe tolere edilen süre ve yoğunlukta artırılabilir. Kalp yetersizliği hastalarında egzersizin faydaları Egzersiz programı hemodinami ve periferik vasküler, endotelyal ve iskelet kası fonksiyonunda vazomotor hipertansiyon, sempatik ve nörohormonal aktivasyonun azalmasına, dolaşımdaki N-terminal pro-B- seviyelerinde kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz ve vagal tonus artışa yol açar.

Kronik KY hastalarında yapılan randomize kontrollü çalışmada aerobik antrenmanın LVEF ve sol ventrikül diyastol sonu ve sistol sonu hacimlerinde küçük ama anlamlı iyileşmelerle ilişkili olduğunu bildirmiştir.

Taraftar değil haberciyiz!

Klinik olarak stabil olan düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarda yapılan başka bir çalışmada egzersiz LVEF'de orta düzeyde bir artışla ilişkilendirilmiştir ve en büyük faydalar uzun süreli 6 ay egzersizde görülmüştür.

HFrEF'li hastaların çoğu, LVEF'de iyileşme olmaksızın fonksiyonel kapasitelerini geliştirmiştir ve egzersizin fizyolojik ve klinik faydalar elde etmek için LVEF iyileştirmesi gerekli olmadığı görülmüştür. Egzersizin iskelet kası yapısı ve işlevi üzerindeki yararlı etkileri de, fonksiyonel kapasite ve pik VO2'deki değişikliklerle ilişkili olarak iskelet kasının oksidatif kapasitesinde önemli bir artışa neden olmaktadır.

Sistematik incelemeler, yaşam kalitesinde iyileşmeler ile birlikte egzersiz süresi, iş yükü ve 6 kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz yürüme mesafesinde iyileşmeler göstermiştir. Yakın zamandaki meta-analizlerde egzersizin KY hastalarının hastaneye yatışlarında ve bazı raporlarda tüm nedenlere bağlı hastaneye yatışlarda azalma ile ilişkilendirilmiştir. Çoğu çalışma ve meta-analiz mortalitede önemli değişiklikler göstermemiştir, fakat egzersizin özellikle daha uzun izlem ile mortalitede azalma ile ilişkili olabileceğini öne süren analizler mevcuttur.

HF-ACTION çalışmasında, egzersiz programında hedeflerine ulaşanlar arasında mortalite ve hastaneye yatışlarda azalmalar kaydedilmiştir. Korunmuş ejeksıyon fraksıyonlu kalp yetersizliğinde egzersizin faydaları Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında egzersizin yararları hakkında veriler mevcuttur.

  • Yeni kalp sağlığı yönergeleri down sendromu
  • B覺rak覺n Kalbiniz Kardiyo Egzersizleri ile H覺zlans覺n! » seku-deutschland.de

Birkaç çalışma ve meta-analiz, bu hastalarda zirve ve submaksimal egzersiz kapasitesi ve kardiyorespiratuar zindelikte önemli gelişmeler göstermiştir. Bazı çalışmalar atriyal remodelling artış ve LV diyastolik fonksiyonu düzelme izlense de, diğer çalışmalarda sol ventrikül fonksiyonu, kompliyans, hacimler veya arteriyel sertlikte farklılıklar gösterilmemiştir.

Genel olarak, egzersiz programı egzersiz kapasitesinde ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinde iyileşmeler açısından fayda sağladığına ve bu hastalarda güvenli olduğuna dair kanıtlar vardır. Kalp yetersizliği nedeniyle hastane yatış sonrası egzersiz programın faydaları Yakın zamanda yayınlanan randomize çok merkezli EJECTION-HF çalışmasında, yakın zamanlı kalp yetersizliği ile hastanede yatan hastalar evde egzersiz programı ile takip edilmiştir.

  1. Kalp Sağlığını Korumak İçin Önemli Öneriler | Acıbadem
  2. Güçlü Bir Kalp için Egzersiz Yapmak
  3. Kalp dostu egzersiz! - Son dakika sağlık haberleri – Sözcü
  4. Yüksek tansiyon 1 derece 3 risk grubu

Sonuç olarak sonlanım noktasında ölüm ve tekrarlayan kalp yetmezliği semptomunda anlamlı azalma izlenmemiştir. Halihazırda sınırlı veriler, kalp yetmezliği nedeniyle yakın zamanda hastaneye yatışlardan sonra stabil olan hastalarda fiziksel aktivite ve egzersiz programı güvenli ve uygulanabilirdir. Rehab-VAD Sürekli Akış Sol Ventriküler Destek Cihazları Olan Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyon çalışması, sürekli akışlı LV destek cihazları olan hastalarda orta yoğunlukta aerobik eğitiminin güvenli olduğunu ve iyileştirilmiş sağlık durumu, koşu bandı süresi ve bacak gücü artış izlenmiştir.

İleri kalp yetmezliği olan bir hasta fiziksel aktiviteyi tolere edebiliyorsa, egzersiz programı yaşam kalitesini iyileştirebilir. Kardiyak rehabilitasyonda son gelişmeler Geleneksel KR modeli, uzun süreli aerobik eğitime dayanmasına rağmen, sınırlı seyahat seçenekleri ve terapi seansları sırasında gelir kaybı olan hastalar arasında uyumu sürdürmek genellikle zordur. Son yıllarda evde rehabilitasyon olarak mobil veya internet tabanlı iletişimle evde teknolojiyle güçlendirilmiş KR modelleri ortaya çıkmıştır.

kalp sağlığını iyileştirmek için egzersiz

Ev tabanlı modeller ve telefon, teletıp ve internet tabanlı modeller CR ile birleştirilmiş hibrit programlar, özellikle fiziksel erişimi olmayan kırsal alanlarda yaşayan hastalar ve pandemi süreci nedeniyle hızla genişlemektedir. Daha yeni egzersiz modelleri arasında kuvvet antrenmanı veya daha kısa HIIT antremanları ve inspiratuar kas egzersizleri yer alabilir, yoga ve tai chi gibi diğer fitness modaliteleri geleneksel egzersiz programını tamamlayıcı olabilir.

Klinisyenler ve sağlık çalışanları kalp yetmezliği olan hastalar için standart bakımın bir parçası olarak KR'yi dahil etmeye dikkat etmelidir.

Önemli bilgiler