Düşük kalp hızı için ilaç. Soru Sorun

Kalp Ritim Bozukluğu | Koru Hastaneleri

Meksiletin Lidokain Aritmal, Jetmonal vb.

kalp sağlığı kardiyovasküler egzersiz videoları

Bunlara düşük kalp hızı için ilaç olarak aritmileri tedavi etmek için diğer kalp ilaçları da kullanılabilir. Bunlar, Beloc, Lopresor veya Tensinor gibi kalbin iş yükünü ve kalp hızını azaltan beta bloker grubu ilaçlar veya kalp hücrelerine kalsiyum alımını engelleyen Diltizem veya İsoptin gibi aynı zamanda tansiyon yüksekliği tedavisinde de kullanılır kalsiyum kanal blokerleri de olabilir. Antiaritmik ilaç çeşitleri nedir?

Antiaritmik ilaçlar 4 sınıfa ayrılır; Sınıf I antiaritmik ilaçlar: Sodyum-kanal blokerleri: Kalpteki elektriksel iletimi yavaşlatarak iş görürler: Örn: kinidin, prokainamid, disopiramid, flekainid, propafenon, tokainid, meksiletin.

Sınıf II antiaritmik ilaçlar: Beta blokerler; düzensiz ritmi oluşturan odakları baskılar, adrenalinin etkilerini azaltır.

erkekler için kalp sağlığı diyet planları

Kan basıncını ve kalp hızını düşürür normal etki. Örn: Propranolol, metoprolol, atenolol.

Yani aslında nabız sayımız kalbin bir dakika içerisinde kaç defa kasıldığını ifade eder. Nabzımızı atardamarların yüzeyel seyrettiği noktalara parmağımızı koymakla anlayabiliriz.

Sınıf III antiaritmik ilaçlar: Kalpte potasyum kanallarını bloke edip elektrik iletimini yavaşlatarak iş görürler; Örn: amiodaron, sotalol. Sınıf IV antiaritmik ilaçlar: Bu sınıf ilaçlar sınıf II ilaçlar gibi çalışır, fakat kalpte kalsiyum kanallarını bloke ederler; Örn: diltiazem, verapamil.

yüksek tansiyon için ucuz ilaçlar

Aritmi düşük kalp hızı için ilaç yalnız ilaçlar mı kullanılır? İlaç tedavi yöntemlerinden yalnızca biridir.

koroner kalp hastalığı ve diş sağlığı

Bunun dışında kullanılan başka tedavi yöntemleri de vardır: Kardiyoversiyon veya defibrilasyon elektriksel tedavi : özellikle acil durumlarda, Ablasyon ritim bozukluğu oluşturan odağın radyo frekans dalgalarıyla yakılmasıAICD veya ICD Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator : elektrik şoku veren kalp pilleri, Cerrahi tedavi.

Doktorunuz ritim bozukluğunuzu tespit ettikten sonra 2 durum için ilaç verebilir: Ritim bozukluğunun sizin aleyhinize olduğunu düşünüyorsa, Ritim bozukluğunun size bir zararı yoksa fakat varlığı sizi rahatsız ediyorsa.

3 derece yüksek tansiyon ilacı

İlaçları, belli bir süre veya hayatınız boyunca almanız gerekebilir. Antiaritmik ilaçlarla diğer ilaçlarımı da alabilir miyim?

Kalp Ritim Bozukluğu Dakika 60 ila arasında düzenli olarak çalışan kalp, bu düzenin bozulması sonucunda aritmi yaşamaktadır.

Antiaritmik tedavi altında iken başka bir ilaca başlamadan önce kesinlikle doktorunuza danışmalısınız. Ayrıca eğer antiaritmik tedavi alıyorsanız aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımına dikkat etmek gerekir: Diğer antiaritmikler: Bu ilaçları kombine şekilde kullanmak ritim problemini kötüleştirebilir ancak doktorunuz birden fazla antiaritmik ilacı beraber de verebilirKan sulandırıcılar: bazı antiaritmiklerin etkilerini artırabilirler, Tansiyon ilaçları, Onun için doktorunuza lütfen aldığınız bütün ilaçları söyleyiniz.

Antiaritmiklerin yan etkileri nelerdir?

Kayıt çalışmaları, gözlemsel çalışmalar ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler istirahat kalp hızının total mortalite ve kardiyovasküler mortalite için önemli bir risk göstergesi olduğunu desteklemektedir.

Aşağıdaki şikayetlerden herhangi birisiyle karşılaştığınızda doktorunuzu hemen uyarınız; Aritmide artış.

Önemli bilgiler