Endometriyal hipertansiyon. Benign ve malign endometriyal patolojilerin klinik ve demografik özelliklerinin karşılaştırılması

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi

endometriyal hipertansiyon

Show full item record Abstract Amaç. Bu çalışma endometriyum kanseri ve benign endometriyal patolojilerin klinik ve demografik verilerini karşılaştırmayı ve endometriyum kanseri için risk faktörlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Kliniğimizde yılları arasında endometrioid tip endometrial karsinom tanısı almış 31, endometriyal hiperplazi tanısı almış 29 ve proliferatif endometriyum tanısı almış 28 olmak üzere toplam 88 histerektomi olgusu çalışmaya dahil edildi.

Olguların demografik ve takip bilgileri klinik dosyalarından elde edildi.

endometriyal hipertansiyon

Gebelik ve parite sayısı, diyabet varlığı ve sigara kullanımı arasında fark endometriyal hipertansiyon ortalama yaş, endometriyal kalınlık değeri, menarş yaşı, postmenapozal olmak ve hipertansiyon varlığı endometriyum kanseri grubunda farklı bulunmuştur. Endometriyum kanseri hastaları daha erken yaşta menarş görmektedir ve çoğu postmenapozaldir İleri yaş, artmış endometriyal kalınlık ve hipertansiyon endometriyum kanseri için diğer endometriyal hipertansiyon faktörleridir.

endometriyal hipertansiyon

The objective of this study is to compare clinical and demographic data of benign and malign pathologies of endometrium and to describe risc factors for endomatrial carcinoma. Eighty-eight patients which was hysterectomised in our clinic between and was included. Data were collected from patient files retrospectively.

endometriyal hipertansiyon

Pregnancy and parity rate, presence of diabetes mellitus and smoking were not altered for groups. Endometrial thickness and presence of hypertension were significantly higher for carcinoma group.

endometriyal hipertansiyon

Endometrial carcinoma patients were generally postmenauposal and had younger menarche age. Advanced age, early menarche, increased endometrial thickness, hypertension and postmenapouse are risk factors for endometrial carcinoma.

endometriyal hipertansiyon

Önemli bilgiler