Yüksek tansiyonu tedavi etmek için idrar söktürücü, Hipertansiyon Nedir? Yüksek Tansiyonun Riskleri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir? - Evrim Ağacı

Hastalık Bilgileri

Hipertansiyon Nedir? Yüksek Tansiyonun Riskleri ve Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı çağımızın sık rastlanan ve önemli sağlık sorunları arasında yer alır. Vücudu birçok açıdan olumsuz yönde inme t yüksek tansiyon bu rahatsızlıkların, gözlerin ve görme ile ilgili işlevleri nasıl etkilediği konusunda Medicana Kadıköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm.

Fatih Kenar ayrıntılı bilgi verdi. Şeker hastalığına sahip kişilerde, gözün arka kısmında yer alan ve göze gelen ışığın merkezi sinir sisteminde değerlendirilmesi için sinyale çevrilmesi işlevini gören retina tabakasının damarları hastalığın seyri esnasında hasar görebilir. Bu damar düzeyindeki mikrovasküler hasar diyabetik retinopati olarak ifade edilir.

Diyabetik retinopati çeşitli derecelerde görme problemi ile kendisini gösteren ve müdahale edilmediği takdirde tamamen görme kaybı ile sonuçlanabilen bir durumdur.

Gözler Şeker Sevmiyor

Kontrol altına alınmamış bir şeker hastasında retinopati dışında katarakt ve glokom göz tansiyonu gibi görme ile ilgili rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir. Şeker hastalarında olduğu gibi hipertansiyon kan basıncı yüksekliği hastalarında da retina tabakası rahatsızlığın seyri sırasında hasara uğrayabilir.

yüksek tansiyon ve kalp hastalığı için halk ilaçları

Yüksek kan basıncı, retinada yer alan damarların çeperlerinde kalınlaşmayı ve sklerozu-sertleşmeyi tetikleyebilir. Kalınlaşan damarların lümen içi hacimleri azalır ve böylelikle gözün bu bölgesine kan akışı yavaşlar hatta kesintiye uğrayabilir.

Retinanın fonksiyonlarını kısıtlayan ve damarlarına zarar ve yüksek kan basıncı, hipertansif retinopati olarak adlandırılır. Şeker hastalığına sahip kişilerde retinopati gelişimi sonrası erken evrelerde herhangi bir belirti meydana gelmeyebilir. Fatih Kenar, bazı kişilerde tek gözde de oluşabileceğini belirtti.

yüzüm yanıyor ve kırmızı

Şeker hastalığına bağlı oluşan görme sorunlarında olduğu gibi hipertansiyona bağlı oluşabilecek görme sorunları da etkilenmenin derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Şeker hastalarında gelişen diyabetik retinopati için erken evrede sınırlı düzeyde bir tedavi imkanı mevcuttur. Bu hastaların düzenli olarak göz hekimlerine gitmeleri, muayene olmaları önem arz eder.

Düzenli muayenenin amacı hastalarda gelişen retinopatinin tedavi gerektirecek düzeye ulaşıp ulaşmadığının düzenli şekilde değerlendirilmesidir. Düzenli göz muayenesi dışında kan şekeri, kan kolesterolü ve kan basıncı düzeylerinin de yüksek tansiyonu tedavi etmek için idrar söktürücü kontrol edilmesi şeker hastalarının takibi için önemli parametrelerdir.

Diyabetik retinopatinin ileri evrelerinde durumun ciddiyetine göre tedavinin şekline karar verilir.

hangi değerlerde hipertansiyon

Argon Lazer Fotokoagülasyon ALFKgelişebilecek görme kaybını engelleyici etki gösterebileceği için önemli bir tedavi yöntemidir. Lazer kullanılarak gerçekleştirilen bu prosedürün amacı şeker hastalığına bağlı hasarlanmış kan damarlarının kontrol altına alınmasıdır. Yüksek tansiyon hastalarının da şeker hastaları gibi düzenli olarak göz muayenesi olmaları önemli bir konudur.

yüksek tansiyon için ilk yardım çantası

Hipertansif retinopati hastalarında ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleri bir kombinasyon halinde uygulanarak kan basıncının normal sınırlarda tutulması sağlanır. Dengeli ve sağlıklı beslenme, tuz tüketimini sınırlama, tütün kullanımını sonlandırma ve düzenli fizik aktivite yüksek yüksek tansiyonu tedavi etmek için idrar söktürücü basıncı hastalarında önerilen yaşam tarzı değişiklikleri arasındadır.

diyet gazlı içecekler ve kalp sağlığı

Hipertansiyonun farmakolojik tedavisinde ise dahilie veya kardiyoloji doktorları diüretikler idrar söktürücübeta-blokörler ya da ACE anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri gibi ilaçlara başvurulabilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Uzm. Fatih Kenar yüksek kan basıncı hastalarında hipertansif retinopati gelişiminin ileri zamanlarda gerçekleşebilecek bir inme için risk faktörü olarak kabul edilmesinden dolayı dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunun altını çizdi.

Önemli bilgiler