Bira kalp sağlığı çalışması. Alkol ve Kalp Hastalıkları - Sermaye Kardiyoloji Associates

bira kalp sağlığı çalışması

Alkol tüketimi ve kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişki son on yılda ortaya çıktı.

bira kalp sağlığı çalışması

Epidemiyolojik çalışmalar alkol tüketiminin hastalıklara yakalanmada oldukça risk yarattığını bildiriyor. Alkol tüketenlerde artan kardiyovasküler riskler arasında alkolik kardiyomiyopati, sistemik hipertansiyon, bira kalp sağlığı çalışması ritim bozuklukları, hemorojik inme bulunuyor.

bira kalp sağlığı çalışması

Hafif ya da orta düzeyde alkol tüketiminin kalbe etkisini açıklamak için, birçok faktör araştırıldı. Yaş, cinsiyet ve alkol tüketim tarzı sakin ortamda ya da gece hayatında gibi faktörler incelendiğinde riskler belirlendi.

bira kalp sağlığı çalışması

Az değil hiç içmemek en doğrusu Tüketilen alkolün çeşidinin şarap, bira, alkollü içecek kardiyovasküler sistem üzerine spesifik etkisi konusunda tartışmalar hala sürüyor. Epidemiyolojik ve klinik çalışmalar orta düzeydeki bira tüketiminin kalp sağlığı açısından koruyucu etkisi olmadığını gösteriyor. Bu durumun biranın fenolik içeriğinin şaraptaki fenolik içeriğe göre daha düşük olmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sonuç olarak kırmızı şarap veya diğer alkollü içeceklerin orta düzeyde düzenli tüketiminin kardiyoprotektif etkileri bulunuyor.

bira kalp sağlığı çalışması

Genel öneriler kadınlarda 1 kadeh, erkeklerde 2 kadeh olarak bildiriliyor. Ancak bu miktarlar yaş, cinsiyet, genetik, vücut şekli, kullanılan suplementin olup olmama durumuna göre farklılık gösterebiliyor.

Alkol ve Kalp Hastalıkları Kalp hastaları için alkol tüketiminin güvenli seviyeleri var mı? Ağustosda, yayınlanan bir çalışmada Neşteriskemik kalp hastalıklarına karşı yararlı etkileri olduğu alkolün güvenli bir düzeyi yoktur önerdi. Sık sık avukatı onların hastalık veya durum için neyin uygun olduğuna bir hasta. Biz her şeyi bakmak zorunda, kan basıncı, nabız, olmaması aritmi

Ayrıca sağlıklı yaşam tarzı için alkolik bireylere veya hiç alkol tüketmeyenlere şarap veya diğer alkollü içecekler önerilmiyor. Diğer taraftan American Heart Association kardiyovasküler hastalıklar ve alkol kullanımı arasındaki neden-sonuç ilişkisinde yeterli kanıt olmadığı, alkol kullanımının kalp koruyucu bir etmen olarak gösterilemeyeceğini ifade ediyor.

Yedikten 4 Saat Sonra Damarları Temizliyor, Kalp Krizini Önlüyor!

Önemli bilgiler