Hipertansiyon patofizyolojisi dersi

Gazi University | Gazi University Faculty Of Medicine | Eğitim

Alp AydınalpKalp Yetersizliği Dokuların metabolik ihtiyacı için yeterli oksijenin sağlanamaması en kaba tarifi ile kalp yetersizliği olarak tarif edile bilir.

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

Kalp yetersizliğini dispne yani nefes darlığı belirtisi altında inceliyoruz. Kalp yetersizliğini nefes darlığı belirtisi altında inceliyor olmamıza rağmen tüm hasta topluluğunu düşündüğümüz zaman hastaların pek azı tipik belirtiler tarif ederler.

hipertansiyon patofizyolojisi dersi

Hastaların büyük kısmı yorgunluk, halsizlik efor ile nefes nefese kalma gibi pek çok hastalıkta görülen şikayetlerden bahsederler veya hiçbir şikayetleri yoktur. Hastaların pek çoğunda özgül belirti olmaması veya minimal belirtilerin olması bu hastalığa sendrom dememizin sebebidir. Kalp yetersizliğinin pek çok tanımı hipertansiyon patofizyolojisi dersi rağmen biraz önce yaptığım tarifteki gibi kalpte yapısal, fonksiyonel, mekanik, elektriksel veya kalp dışı diğer organların bozukluğuna bağlı dokuların ihtiyacı için gerekli oksijenin sağlanamaması kalp yetersizliği olarak tarif edile bilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kalp yetersizliği özellikle yaşlı hasta gurubunda sık görülen bir hastalık. Diğer kalp hastalıklarının sıklığı yeni tedaviler hipertansiyon patofizyolojisi dersi azalır ve bu hastaların hayat beklentisi artarken. Hipertansiyon patofizyolojisi dersi göreceğiniz gibi pek çok kalp hastalığının komplikasyonu olan kalp yetersizliğinin sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle yaşlı 65 yaş üstü hipertansiyon patofizyolojisi dersi kalp yetersizliği en sık hastaneye yatış sebebidir.

Yüksek mortalitesi olan kalp yetersizliğinin patofizyolojisi li yılların sonuna doğru daha iyi anlaşılmıştır. Yeni ilaç ve ilaç dışı tedaviler sayesinde mortalite azalmıştır Ancak halen özellikle kalp yetersizliği sebebi ile hospitalizasyon ihtiyacı olmuş olan hastalarda mortalite yüksektir.

Hipertansiyon nasıl tedavi edilir?

Örneğin bu yaş gurubunda sık görülen meme, prostat, kolorektal ve akciğer kanseri ile karşılaştırıldığında sıklığın ve mortalitenin kalp yetersizliğinde belirgin olarak daha fazla olduğunu görmekteyiz. Çoğu kanserdeki beş yıllık yasam beklentisinin kalp yetersizliği sebebi ile en az bir kere hastaneye yatırılmış hastalara göre daha iyi olduğu yine görülmektedir.

Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, kardiyomiyopatiler, kapak hastalıkları, enfeksiyon belli başlı kalp yetersizliği sebepleridir.

  1. I10 esansiyel primer hipertansiyon
  2. Daha fazlası ve ders videolarını sıralı izlemek içinDec 08, · Bu durum, yüksek tansiyonu kontrol etmek için gerekli adımlar atılmadıkça zamanla kötüleşme eğilimi gösterir.
  3. Çocuklarda hipertansiyon belirtilerine dikkat!

Ancak bu liste aslında çok daha kabarıktır. Gelişmekte olan ülkelerde antibiyotik kullanımının az olmasına bağlı romatizmal kapak hastalıkları en sık kalp yetersizliğine sebep olurken batılı ülkelerde ve ülkemizde koroner arter hastalığı ve hipertansiyon en sık kalp yetersizliği sebepleridir. Coğrafi farklılıklar önemlidir.

9 Hypertensive heart disease without heart failure I15

Kalbin sistol ve diyastolünü düşündüğümüz zaman kalp yetersizliği sebepleri hakkında mantıklı açıklamalar yapabiliriz. Kalbin sol tarafını düşünürseniz sol atriyumdan kan sol ventriküle diyastol sırasında geçer. Bu geçişi engelleyecek herhangi bir olay, örneğin mitral darlık ventrikülün dolmasını engelleyecektir.

Hipertansiyonun Komplikasyonları (Fen Bilimleri)(Sağlık ve Tıp)

Atriyumdan kan ventriküle sadece mitral kapak açılarak geçmez aynı zamanda atriyum sistolü sol ventrikülün dolmasına katkı sağlar, örneğin atriyal fibrilasyonda sol atriyum sistolü bozularak doluş azalacaktır.

Yine diyastol sırasında kan sol ventrikülü dolduracaktır. Burada sol ventrikülün pasif olarak genişliği önemlidir. Kaviteyi azaltacak örneğin belirgin sol ventrikül hipertrofisi veya kalbin aktif olarak gevşeme kabiliyetini azaltacak hipertrofi, miyokardın yapısı bozulması örneğin amiloidoz gibi miyokardı infiltre eden durumlar gibi restriktif kardiyomiyopati durumları diyastolü bozacak ve sol ventrikül içine yeterli kanı alamıyacaktır.

Ders Öğretim Planı

Kalp dışı sebepler örneğin perikard effüzyonu veya konstriktif perikardit sol ventrikülüe dıştan bası yaparak diyastolü ve yeterli kan alımını engelleyecektir. Kalbin sistolünü bozan örneğin miyokartta zedelenmeye sebep olan koroner arter hastalığı, dilate kardiyomiyopati, miyokarda toksik etki yapan sitotoksik ilaçlar veya alkol miyokardın kuvvetli kasılmasını engelleyip kanın yeterince kuvvetli aortaya pompalanmasını engelleyecektir.

İngilizce [DersinAmaci] Bu dersin amacı belirli hastalıkların tedavi yönetimi için öğretici ve pratik bir temel sunmaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerden farmasötik bakım planı geliştirmeleri, izlemeleri ve ilaçların akılcı kullanımını sağlamaları hedeflenmiştir.

Kalp kuvvetli kasılsa bile aortaya kanın çıkışını engelleyecek durumlar örneğin aort darlığı, hipertrofik kardiyomiyopati debiyi düşürecektir.

Kan yeterince sol ventrikülden pompalana bilir ancak bu kısmı atriyuma kaçıyor ise örneğin mitral yetersizlik veya aortadan geri ventriküle kaçıyor ise örneğin aort yetersizliği debi düşecek ve tüm bu nedenler kalp yetersizliğine sebep olacaktır.

hipertansiyon patofizyolojisi dersi

Kalbin dakikadaki atım hızı yine önemlidir. Örneğin kalpte bir ileti kusuru var ise örneğin AV tam blokta kalp 30 hızında atıyor ise yeterli debi sağlanamayacaktır. Tersine kalp hızında atıyor ise örneğin ventriküler taşikardi, kalp diyastol ile dolamayacak ve debi düşüp kalp yetersizliği olacaktır.

hipertansiyon patofizyolojisi dersi

Tüm bu senaryolar sağ kalp içinde geçerli olacaktır. Örneğin, triküspit darlık, yetersizlik, pulmoner darlık yetmezlik gibi.

Başkent Üniversitesi | Bilgi Paketi

Kalp yetersizliği kliniğini ve tedavisini anlamak için patofizyolojiyi anlamak önemlidir. Kalp yetersizliği akut bir olay sonrasında saatler içinde gelişebilir. Örneğin miyokart enfarktüsü sonrası pappiler hipertansiyon patofizyolojisi dersi yetersizliği, akut mitral yetersizliğine sebep olup saatler içinde kalp yetersizliği gelişebilir.

Önemli bilgiler