Yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır. Esentepe Hastanesi

yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır

En temelde hücre fonksiyonlarının, sonrasında ise organ fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için yeteri kadar oksijene ihtiyacı vardır. Gün içerisinde değişen tempoya ve uzun vadeli durumlara göre oksijen miktarında da değişme olur. Solunum yoluyla yani akciğerler yardımıyla vücuda alınan oksijen bu hücreler ve organlar arasında dağıtılması gerekmektedir. Oksijenin her hücreye, organa ve dokuya yeteri miktarda dağıtılması dolaşım sistemi yardımıyla olmaktadır.

Dolaşım sistemi vücudu ağ gibi saran kılcal damarlardan, toplardamarlardan ve atardamarlardan oluşur. Ayrıca kalp bu sistemin görevini yerine getirmesi için gereken yegane organdır.

yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır

Kemik iliğinde üretilen kırmızı kan hücreleri, demir minerali ile bileşke kurarlar. Akciğerlere gelen kana burada oksijen yüklenir. Kalp sayesinde akciğerlerdeki kan vücudun diğer bölgelerine ulaşır ve üzerindeki oksijeni taşır. Kanın damarlar üzerinde hareket ederken içerisinde bulunduğu damara uyguladığı basınca kan basıncı adı verilir.

Kan basıncı, kan damarlarının iç çeperine kan tarafından yapılan baskı olmakla beraber aynı zamanda tansiyon olarak da adlandırılmaktadır. Kalbi, kanı ve damarları kapalı bir su tesisatı olarak düşünebiliriz. Herhangi bir dışsal etki olmadığı, pompa suyu aynı sürede ve şiddette pompaladığı sürece su tesisatının basıncı değişmez. Bu durumun aynısı dolaşım sistemi için de geçerlidir.

Hiçbir dışsal veya içsel faktör olmadığı durumlarda kalp aynı sürelerde ve şiddette kanı pompalayarak kan basıncının yani tansiyonun sabit kalmasını sağlar.

Gerçek hayatta ise kan basıncını etkileyen faktör sayısı oldukça fazladır. İnsanların yaşına, yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır durumuna, fiziksel kapasitelerine, kalp sağlıklarına, genetik faktörlerine göre tansiyon değişir ve her insan için özel bir konuma yükselir. İdeal kan basıncından bahsetmek mümkün olmasa da tüm koşullara ortalama derecede sahip olan bir insan için tansiyon değeri — 80 mmHg olmalıdır.

Tansiyon değerinin bir miktar altı ile bir miktar üzeri normal sayılmaktadır. Ancak kişinin özel durumları ideal tansiyon seviyesinin daha yukarda veya daha aşağıda belirlenmesine sebep olabilir. Bu değer milimetre bölü cıva olarak ifade edilir. Tansiyon ölçümünde büyük ve küçük değerleri bulunur.

Güncel Haberler

Bunlardan ilkine büyük kan basıncı, ikincisine ise küçük kan basıncı denilmektedir. Büyük ve küçük kan basıncının belirlenmesinde kalbin hareketi esas alınır.

yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır

Kalp iki hareketi sürekli olarak sergiler. Birincisi kasılma yani sistol; ikincisi ise gevşeme yani diyastoldür. Bir kalp atışının üçte biri yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır iken üçte ikisi diyastoldür. Kasılma hareketinin zirveye ulaştığı noktada büyük tansiyon da zirveye ulaşır.

Hipertansiyon ekstrasistol tedavisi

Diyastol hareketinin maksimum kan basıncını yarattığı noktada ise küçük tansiyon belirlenir. Tansiyonun ölçülmesi sırasında ortaya çıkan uç noktalar böylece belirlenmiş olur. Kalp basıncı yani tansiyon bu iki değer arasında hareket eder, nadiren iki uç noktaya uğrar. İnceleyen ve Onaylayan : Uzman Yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır. Sema Tutar Pişkinsüt Yüksek Tansiyon Hipertansiyon Tedavisi Hakkında Kan basıncını etkileyen faktörlerin sağlıklı bir dolaşım sisteminin önüne yüksek tansiyon için kurutucu başlaması birçok sendromun, hastalığın ve özel durumun gelişmesine sebebiyet verir.

Ortaya çıkan bu hastalık, sendrom ve durumlar oldukça tehlikeli olduklarından dolayı, yüksek veya düşük tansiyonun tedavi edilmesi gerekmektedir.

Sıkıştırır ve hipertansiyon

Hipertansiyon ya da hipotansiyon durumunun tedavi edilmesi, iki hastalığı ortaya çıkaran faktörlerin oldukça fazla olmasından dolayı geniş bir skalada incelenir. Kalpten aort damarları çıkar. Bu damarlar daha bilinen adıyla atardamar olarak ifade edilir ve kalbin pompaladığı kanın çıktığı yerlerdir. İkinci bir damar grubu ise toplardamardır. Kalbe giren kan bu damarlar yardımıyla giriş yapar.

One moment, please

Vücudun en uç noktalarına kan ulaştıran damarlara ise kılcal damarlar adı verilir. Tüm damar sistemlerinin sağlıklı halde çalışması, tansiyonu sağlıklı bir yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır tutulabilmesi için oldukça önemlidir.

Herhangi bir damarda veya damar grubunda meydana gelen sorun beraberinde tansiyon dengesindeki bozulmayı da getirir. Günümüzde tansiyonu etkileyebilecek faktörlerin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu kadar çok faktörün olması, düzenli kontrollerin yüksek veya düşük tansiyonu tespit etmek için elzem olduğunu gösterir.

Tansiyon ölçen cihazların evimize kadar girmesi, yüksek veya düşük tansiyonun kolayca tespit edilebilmesini sağlamıştır. Bu tespitler sayesinde hastalığın ortaya çıkarabileceği ciddi sonuçları engellemek mümkündür.

Kan basıncını ölçmenin ideal zamanı ve yeri vardır.

Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) Tedavi Türleri

Genelde vücut sakin bir halde iken ölçüm yapılmalıdır. Ayrıca ölçümün yapılacağı yerde kol olmalıdır. Kola gelen aort damarı tüm sistemin ortalama basıncının alınabileceği yegane yerdir. Bu bölgedeki damarların sıkıştırılması ve ölçümünün yapılması sayesinde kişinin kan basıncı kolayca anlaşılabilir. Ölçülen tansiyon değerlerinin üç alanda bulunması söz konusudur. Bunlardan birincisi düşük tansiyon, ikincisi ideal tansiyon ve üçüncüsü de yüksek tansiyondur.

İdeal tansiyon zaten olması gereken olduğu kalp sağlığı ile ilgili insanlar, ölçümlerde çıkması arzu edilen değerdir. Düşük tansiyon da yarattığı sonuçlar bakımından görece tehlikesizdir. Yani ideal tansiyonun çıkmadığı durumlarda bir miktar düşük tansiyonun çıkması da olumlu olarak kabul edilir.

Tehlikeli olan yüksek tansiyondur.

yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır

Yüksek tansiyonun ortaya çıkardığı komplikasyonlar oldukça fazla ve tehlikelidir. Yapılan ölçüm sonucunda büyük tansiyon yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır ve üzerinde; küçük tansiyonu ise 90 ve üzerinde çıkması kişide yüksek tansiyon olduğunun kanıtıdır. Kesin tanı yapılabilmesi için ölçüm teknikleri ile uzun süreli tansiyon ölçümlerinden yararlanılması gerekir. Ayrıca yüksek tansiyonun iki evresi bulunur. Birinci ve ikinci evre hipertansiyonun yarattığı sonuçlar yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır ayrım göstermektedir.

Yüksek Tansiyon Nedir Birçok sebebe bağlı olarak kanın, kan damarlarına gerekenden fazla basınç uygulamasına yüksek tansiyon hipertansiyon denir. Yüksek tansiyon hipertansiyon olarak da bilinmektedir. Tansiyon değerinin artmasında birçok neden bulunmakla beraber, tüm sebeplerin nihayetinde yaptığı şey ya damar direncini artırmak ya da sıvı miktarını artırmaktır.

Esentepe Hastanesi

İki durumun artması halinde kanın, kan damarlarına uyguladığı basınç artmış olmaktadır. Kanda meydana gelen anlık basınç artışlarını veya düşüşlerini hipertansiyon veya hipotansiyon olarak değerlendirmek mümkün değildir. Basınç değişimini ortaya çıkaran faktörlerin incelenmesi; basınçtaki değişimin sürekliliğinin kontrol edilmesi gerekir. Teşhis aşamasında bir haftalık veya bir aylık ölçümler istenmesinin temel sebebi de budur. Spor yapılan zamanlarda kan basıncı — 90 değerinin üzerine kolayca çıkabilmektedir.

Anlık yükselme kişinin hipertansiyon yüksek tansiyon hastası olduğunu göstermez.

Kanser nasıl kanıtlanır? Çocuklarda ve gençlerde kanseri erken fark edebilmek zordur.

O sırada hücrelerin daha çok oksijene ihtiyaç duyması kan akışının da hızlanmasını sağlamaktadır. Yüksek tansiyonun saptanabilmesi için büyük tansiyon değeri, yani tansiyon ölçümlerinde ilk verilen değerin ve üzerinde olması beklenir. Yine yüksek tansiyon teşhisi için küçük tansiyon değeri, yani tansiyon ölçümlerinde verilen ikinci değerin 90 ve üzerinde olması beklenir. Büyük veya küçük tansiyondan hangisinin evresi ve değeri yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır yüksekse teşhis aşamasında o değer asıl değer olarak kabul edilir.

Tansiyon değerinin artış trendi içerisinde olması için dolaşım sisteminin elemanlarından bir veya birkaçının bozuk olması, yanlış çalışması veya travmaya maruz kalması gerekir. Herhangi bir sebepten kan basıncının artması halinde ise bozuk olmayan yerlerde de bozulmalar ortaya çıkmaktadır.

Tansiyon hastalığının tedavi yüksek tansiyon durumunda sıkıştırır uzun süre yüksek seviyelerde olması halinde ise sadece dolaşım sistemi değil, vücudun tamamı etkilenmektedir. Kalbin olması gereken hızlı çalışması, kalbin olması gerekenden verimsiz çalışması, damarlarda bölgesel daralmalar olması, damar esnekliğinin azalması, sıvı miktarının fazla olması, tuz seviyesinin fazla olması gibi birçok sebebe bağlı olarak yüksek tansiyon gelişir.

İlgili sebepleri ortaya çıkaran durumlar, hastalıklar ve sendromlar bulunmaktadır. Genel olarak üç grup altında yüksek tansiyon hastalarını inceleyebiliriz. Bunlar, primer hipertansiyon, sekonder hipertansiyon ve akut hipertansiyon. Ortaya çıkış nedenlerine göre yapılan bu ayrımda en tehlikeli olan akut gelişen hipertansiyon yüksek tansiyon hastalığıdır. Bunun dışındaki iki sebep daha uzun sürelerde, tespit edilebilir bir şekilde gelişim gösterir. Primer hipertansiyon dünyadaki tüm hipertansiyon yüksek tansiyon vakalarının yaklaşık olarak yüzde doksanını kapsar.

Önemli bilgiler