Kardiyovasküler risk değerlendirmesi, Turkiye Klinikleri Cardiology - Special Topics

kardiyovasküler risk değerlendirmesi

kardiyovasküler risk değerlendirmesi yüksek tansiyon 20 ve üzeri

TSK personelinde kardiyovasküler risk değerlendirmesi Öz: AMAÇ: Bu çalışmada TSK personelinin kardiyovasküler risk profilini çıkarmak ve yüksek riskli bireylerin değerlendirme sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır. YÖNTEM: yıllarında bir garnizondaki TSK personelinde anket ile sigara kullanımı, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, aile hikayesi, fiziksel aktivite, kardiyovasküler hastalık tanısı veya yakınması olup olmadığı sorgulandı.

Sigara kullanımı tüm yaşlarda benzer sıklıktaydı.

kardiyovasküler risk değerlendirmesi kalp sağlığı taraması ukm

Yeni tanı konan 15 hastaya tedavi başlandı ve 3 hasta ileri merkeze sevkedildi. SONUÇ: Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi, erken tespit ve tedavisine yönelik risk sınıflaması ve azaltma çalışmaları tüm dünyada önem kazanmaktadır. Benzer çalışmaların yürütülmesi ülkemizdeki kardiyovasküler mortalite ve morbidite sıklığını azaltacaktır.

kardiyovasküler risk değerlendirmesi Hipertansiyonda iyotun tıbbi özellikleri

Smoking, hypertension, diabetes, hyperlipidemia, family history, physical activity, previous cardiovascular disease or symptoms were interrogated.

Smoking was similar in all age groups. Of subjects, when rated general poll population, cardiovascular diseases rate was 2.

kardiyovasküler risk değerlendirmesi hipertansiyonla ilgili en önemli şeyleri çevrimiçi olarak izlemek

Newly diagnosed 15 patients were started kardiyovasküler risk değerlendirmesi medication, and three subjects referred advanced medical center.

Similar society based projects could also reduce the morbidity and mortality of cardiovascular disease in our country.

kardiyovasküler risk değerlendirmesi yüksek tansiyon örnekleri

Önemli bilgiler