Kalp sağlığı tarama planı

Check Up Tarama Programları

Diğer paket içerikleri ise şu şekildedir; 40 yaş altı check-up programlarında kardiyolojik incelemeler; ekokardiyografi EKO Doppler ve EKG tetkikleri ile yapılmaktadır. Yönetici erkek check-up programında akciğer grafisi yerine toraks tomografisi bulunmakta ve koroner kalsiyum skorlaması ile birlikte yapılmaktadır.

  1. Check Up Tarama Programları
  2. Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.

Ayrıca karotis doppler incelemesi bu paket içeriğinde bulunmaktadır. Exclusive check-up paketinde temel tetkiklere ilave olarak kronik enfeksiyon tarama testleri, toraks tomografisi, koroner BT anjiyografi, karotis doppler ultrasonu mevcuttur.

Geriatri 65 yaş üstü check-up programlarında ilave olarak kemik yoğunluğuna da bakılmaktadır.

3. derece hipertansiyon tedavi edilir veya edilmez

Check-up paketlerinde seçenekler nelerdir? Check-up programlarında içerik belirlenirken, yaş ve cinsiyet temel alınmaktadır. Kişinin genetik risk faktörleri ya da madde kullanımı öyküsü varsa yönetici veya exclusive check-up programları önerilmektedir, bu programlar olası kardiyolojik veya diğer kronik hastalıklar için risk faktörlerini araştırmaya yönelik olarak daha geniş kapsamda hazırlanmıştır.

Diğer Sağlık Tarama Programlarımız

Yaş grubundan bağımsız olarak check-up paketlerine ilave olarak alınması mümkün olan check-up panelleri mevcuttur. Bunlar; kalp hastalıkları tarama paneli, kanser tarama paneli, alerji ve besin intoleransı paneli, enfeksiyon hastalıkları tarama paneli, tütün ürünleri kullananlar için tarama yüksek tansiyondan emilir, kemik sağlığı paneli, uyku sağlığı paneli, bellek paneli, anti-aging ve bağışıklık sistemini değerlendirme paneli, romatizmal hastalıklar tarama paneli vb.

Check-up paketi seçimine kim karar vermelidir? Check-up içerikleri ayrıntılı olarak hastaların bu seçimlerini kolaylaştıracak şekilde sunulmaktadır. Kişiler, yaş, mevcut kronik hastalıkları, genetik ve yaşam tarzına bağlı risk faktörleri doğrultusunda kendileri için uygun check-up paketlerini her zaman seçebilirler.

İdeal olanı, check-up paketinin içeriğini check-up hekimi ile yapılan ilk görüşmede, beklenti ve endişeler konuşulduktan sonra hasta ile check-up hekiminin birlikte belirlemesidir. O zaman daha düşük maliyet ile kalp sağlığı tarama planı etkin bir sağlık taraması mümkün olur.

baharatlı yiyecekler kalp sağlığı

Check-up sonuçlarını kim değerlendirir? Check-up multidisipliner bir prosedür olup, çeşitli branşlardan bir çok hekimin görüşü ile birlikte laboratuvar, radyolojik, mikrobiyolojik ve nükleer tıp tetkiklerinden oluşan büyük bir bilgi birikiminin analiz edilmesi, yorumlanması ve ileriye yönelik takiplerin planlamasını gerektirir.

Check Up Paketleri - Medicana Sağlık Grubu

Tüm bu verilerin hastanın anlayabileceği bir dille açıklanması ve takiplerin yapılması çok önemlidir. Kalp sağlığı tarama planı dâhiliye uzmanları check-up merkezlerinde görev yapmaktadır. Check-up hekimi orkestra şefi gibidir.

Tüm verilerin derlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi, soruları varsa bunların yanıtlanması, diğer branş hekimleri ile koordinasyon ve takiplerin planlanmasından sorumludur.

sağlığı geliştirme ajansı kalp broşürleri

Bu, olası problemlerin gözden kaçması, yanlış anlaşılmalar ve yönlendirmelerin önüne geçer. Check-up yaptırmaya ne zaman başlamak lazım? Check-up yaptırmanın yaşı yoktur. Sağlıklı çocuk check-up programları çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından belirlenmekte ve takip edilmektedir. Erişkin yaş grubunda 18 yaşından itibaren uygun check-up programları uygulanabilmektedir.

Check Up Tarama Programları

Ne sıklıkla check-up yapılmalıdır? Birçok hastalık ya da risk faktörü düzenli takipler sonunda kalp sağlığı tarama planı teşhis edilebilmekte ve tedavi edilmektedir. Bu konuda hastanın uyumu çok önemlidir. Kişi bu takiplerin öneminin farkında olmalı ve belirlenen periyodlar ile istenilen tetkikleri yaptırmak için zaman ayırmalıdır.

yüksek tansiyona karşı paket

Check-up da kalp hastalıklarını araştırmaya yönelik ne gibi tetkikler yapılmaktadır? Bu konuda kardiyoloji uzmanları ile check-up hekimleri sıkı bir iş birliği içindedirler.

Meme Kanseri Tarama ve Tanı Yöntemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Eğer ailevi risk faktörleri mevcutsa, uzun süre tütün mamulleri kullanımı varsa veya temel tetkiklerde bir problem tespit edildi ise eforlu EKG, koroner kalsiyum skorlaması, hatta bazı durumlarda koroner BT anjiyografi bile istenebilmektedir.

Tüm bunlara kardiyoloji uzmanı karar vermektedir. Burada amaç, koroner kalp damarları içinde damar tıkanıklığı ve kalp krizine zemin hazırlayan plak varlığı ve eğer varsa bu plağın neden olduğu darlık derecesinin ortaya konulmasıdır.

Aterosklerotik plak denilen bu yağlı maddelerin ve kolesterol artıklarının damar duvarında birikmesi kalp krizine zemin hazırlamaktadır. Eğer kişiler belirtilen kardiyak risk faktörlerine sahipse veya temel tetkiklerde bir sorun mevcutsa kişi koroner kalp sağlığı tarama planı skorlaması veya koroner BT anjiyografi tetkiklerini içeren check-up paketlerine yönlendirilmektedir.

Yedikten 4 Saat Sonra Damarları Temizliyor, Kalp Krizini Önlüyor!

Karotis arterleri, kalpten gelen oksijence zengin kanı beyne ileten ve boynun her iki yanında bulunan ve şah damarı olarak bilinen atardamarlardır. Karotis damarında, aynı koroner damarlarda olduğu gibi, aterosklerotik plak varlığı damar tıkanıklığı yapabilir, beyne pıhtı gitmesine zemin hazırlayabilir ve sonuçta felç riskinde artışa neden olabilir.

Aterosklerotik kalp ve damar hastalıkları dışında, check-up esnasında; kalp kapak hastalıkları, hipertansiyon ve kalp ritim bozuklukları da tespit edilebilmekte ve tedavi edilmektedir.

yüksek tansiyon hakkında gazete makalesi

Bu bağlamda check-up testlerine ekstra olarak 24 saatlik kalp ritim ve tansiyon holteri kullanılmaktadır. Alt ve üst ekstremite doppler tetkikleri vücudun üst kısımlarındaki veya bacaklarındaki damarların durumunu araştırmak için yapılan bir tür damar ultrasonu rutin check-up paketlerinde bulunmaz, varis ya da damar yetmezliği bulguları olan kişiler kalp-damar cerrahisine yönlendirilir ve bu tetkikler gerekli ise check-up tetkiklerine ekstra olarak eklenir.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının check-up prosedüründe yeri nedir?

gnc kalp sağlığı yorumları

Yaşı ne olursa olsun tüm bayanların check-up paketlerinde kadın hastalıkları muayenesi vardır. Jinekolojik muayene ve jinekolojik ultrasona ek olarak serviko-vajinal smear ve human papilloma virüs HPV smear testleri ayrı ayrı alınmaktadır. Bu muayenelerin ve tetkiklerin yıllık olarak yapılması önerilmektedir.

Bilinçlendirme Çalışmaları - Eğitim | TKD

HPV varlığı özellikle bazı tiplerirahim ağzı kanseri riskinde artış ile ilişkilidir. Mamografi ve meme ultrasonunun her yıl aynı merkezde yapılması, takip edilen problemlerin durumu konusunda yıllar içerisinde önemli bilgi birikimini sağlamaktadır. Takiplerin yıllık olarak yapılması önerilmekte, 3 ya da 6 aylık takip edilmesi gereken patolojiler mevcutsa hasta yakın takibe alınmaktadır.

Önemli bilgiler