Kardiyologlar yüksek tansiyon, { Description }

Türkiye’de tansiyon dünya ortalamasının üstünde

İnsan vücudu, eşsiz bir yapıya sahiptir. Bu eşsiz yapının temel taşlarını ise hareket, sindirim, solunum, boşaltım ve dolaşım sistemleri oluşturmaktadır. Kalp damar sistemi olarakta adlandırılan dolaşım sistemi vücut sistemlerinin kendi aralarında koordineli bir şekilde çalışması için gerekli besin ve oksijeni sistemler arasında paylaştırır.

Hipertansiyon Çalışma Grubu

Günümüzde ülkemizde ve tüm dünyada en sık ölüm nedeni yüksek tansiyon ne çabuk alınır kalp damar sistemi hastalıkları gelmektedir. Ülkemizde heryıl yaklaşık çeyrek milyon kişi kalp krizi geçirmektedir ve bu sayı gelecekte de artmaya devam edecektir. Kalp kardiyologlar yüksek tansiyon hastalıkları ile ilgilenen bilim dalı Kardiyoloji bilim dalıdır.

Barış BUĞAN, sinsi ve sessiz bir hastalık olan hipertansiyonun ilk zamanlarda hiçbir bulgu vermediğini ve şikayet yaratmadığını, yıllar içerisinde damar ve beslediği organları tahrip ederek belirtilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu kaydetti. BUĞAN, bu hastalığın özellikle 60 yaş sonrası nüfusun yarısından fazlasını etkilediğine dikkat çekti.

Kardiyoloji ile ilgili hastalıklar nelerdir? Yüksek tansiyon, kol-bacak gibi büyük uzuv damar hastalıkları, kalp damar koroner damar hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, kalp yetmezliği, ritm bozuklukları, lipid bozuklukları kardiyolojinin ilgilendiği başlıca kalp damar hastalıklarıdır.

Hangi şikayetler ile kardiyoloji polikliğine başvurulabilir?

Bir diüretiğin çalışması ne kadar sürer? koni sağlık tıbbi grup kalp bakımı waterford

Tansiyon düzensizlikleri, nefes darlığı, göğüs ağrısı, kol bacak ağrısı, ödem, çarpıntı, çabuk yorulma, baş dönmesi ve bayılma kardiyoloji polikliniklerine başvuruda belirtilen en sık şikayetler olarak sayılabilir. Kardiyoloji polikliniğinde yapılan tetkikler nelerdir? Kardiyolji uzmanı hastanın şikayetleri ve muayene bulgularına göre çeşitli tetkikler yaparak tanı ve tedavi yöntemini belirlemektedir.

kan bağışı yüksek tansiyon yüksek tansiyon için masaj tekniği

EKG: Kalbin elektriki aktivitesini gösteren bir grafiktir. Vücut üzerine yapıştırılan elektrotlar ile elde edilen ve yaklaşık 5 dk süren bir tetkiktir. Klap ritm bozuklukları, kalp damar darlıkları, kalp krizi ve kal zarı hastalıkları gibi birçok hastalık hakkında bilgi edinebildiğimiz uygulaması kolay hızlı bir tanı testidir.

Kalbin her vuruşta vücuda kan pompalaması sırasında kan damarları içerisinde oluşan basınçtır. Hipertansiyon nedir?

Genellikle 24 saatlik kayıtlar alınsa da bazı durumlarda daha uzun süreli kayıtlarda alınabilir. Çarpıntı-bayılma-inme geçirme gibi şikayetlere neden olabilecek ritm bozukluklarının tespitinde kullanılan değerli bir tetkiktir. Genellikle 24 saatlik kayıtlar alınır. Yüksek tansiyon şüphesi olan hastalarda tanı amaçlı olarak kullanılabildiği gibi yüksek tansiyon hastalığı olup tedavi alan hastalarda tedavi etkinliğini değerlendirmek için de kullanılabilir.

Risk faktörleri nelerdir?

Yine 'Beyaz önlük hipertansiyonu' olarak adlandırılan normalde yüksek tansiyon hastası olmadığı halde kardiyologlar yüksek tansiyon ortamında tansiyon değerleri yüksek olan kişilere bu tetkik ile tanı konulabilir. Hergün şikayeti olmayan ve ritm holter cihazı ile şikayet anı yakalanamayan hastalarda tercih edilen tetkiktir.

Kalp kapak hastalıkları, kasılma problemleri, kalp zarı bozuklukları, kalp kası hastalılları ve aort gibi büyük damar problemleri gibi kalbe ait doğumsal veya sonradan edinilmiş birçok yapısal bozukluk bu tettik ile tespit edilebilir. Radyasyon içermeyen ve kardiyologlar tarafından yapılan bu tetkik yaklaşık dk sürmektedir. Bu test ile kişinin yaşına göre belirlenen kalp hızlarına çıkılarak istirahat halinde belirti vermeyen kardiyologlar yüksek tansiyon damar hastalıklarının tanısı konulmaya çalışılır.

Yine kalp kapak hastalıkları veya akciğer hastalıkları gibi rahatsızlıkları olan hastaların egzersiz performansları bu test ile belirlenebilir.

Hipertansiyon hastalarının nelere dikkat etmesi gerekir?

Kişiler arasında farklılıklar göstermekle beraber test yaklaşık 15 dk sürmektedir. Nükleer tıp merkezlerinde radyoaktif madde kullanılarak yapılır.

İstirahatte ve Eforla veya ilaçlarla Farmakolojik kalp yorulduktan sonra alınan görüntülerin karşılaştırıldığı bir testtir. Kalp damarlarındaki darlıklar hakkında güvenilir bilgiler verebilmektedir.

Test süresi yaklaşık saattir.

KURUMSAL HABERLER

Kontrast madde kullanılarak yapılan test ile kalp damar darlıkları yüksek doğruluk oranı ile çok kısa bir süre içerisinde tespit edilmektedir. Bu yöntem ile darlıların tedavisi yapılamamaktadır sadece tanısal bir yöntemdir.

yüksek tansiyon hakkında saçma sapan sonuç yüksek tansiyon normatiftir

El bileğinden veya kasık bölgesinden girilerek kalp damarlarının görüntülendiği yaklaşık 30 dk süren bir tetkiktir. Anjiografi cihazının bulunduğu ameliyathane ortamına benzer bir ortamda herhangi bir anestezi almadan lokal anestezi ile yapılır.

  1. Sinsi Tehlike: Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) / İzmir Ekol Hastanesi
  2. Neden hipertansif resimler
  3. Kadir Topçu: - "Hekimin önerileri doğrultusunda kişinin yaşam tarzında değişiklik yapması, yüksek tansiyonun tedavi planlanması içerisinde yer alan iki temel yaklaşımdan birincisi ve en önemlisi" - "Kişinin yaşam tarzı değişikleri ile istenilen düzeyde sonuç alınamaması halinde yüksek tansiyonun kontrolü amacıyla hekim tarafından bazı ilaçların reçetelendirilmesine başvurulabilir" Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr.
  4. Dolunay yüksek tansiyon

Tanısal bir test olan anjiografi ile damarlardaki darlıkların kardiyologlar yüksek tansiyon ve derecesi belirlenir. El bileğinden yapılan anjiografi ile kasıktan yapılan arasında bazı farklar vardır.

El bileğinden yapılan tetkikte hasta konforu daha yüksektir, ağırlık kum torbası koyarak sırtüstü yatmak gerekmez, hasta daha erken ayaklanabilir ve kanama-morarma vb komplikasyon oluşma riski daha azdır. Kardiyologlar yüksek tansiyon damarı daha büyük bir damar olduğu için bazı durumlarda el bileğinden yapılamayan işlemler kasıktan yapılabilmektedir.

Önemli bilgiler