Minör hipertansiyon.

minör hipertansiyon

minör hipertansiyon

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 3 grup dahil edildi: 74 gebeden oluşan kontrol grubu grup I61 gebeden oluşan sadece antihipertansif tedavi alan grup grup IIantihipertansif ve antikonvulzan MgSO4 tedavisi alan 20 kişilik grup grup Minör hipertansiyon. Diastolik kan basıncı, anormal karaciğer fonksiyonları ve proteinüri varlığı ile ortalama troponin-T, myoglobin ve CK-MB değerleri arasındaki ilişki araştırıldı. Ciddi preeklampsi kriterlerinden olan diastolik kan basıncının ³mmHg olması ve anormal karaciğer fonksiyonları minör hipertansiyon kardiak troponin-T düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü, CK-MB ve miyoglobin değerleri açısından anlamlı ilişki saptanmadı.

Oküler hipertansiyon nedir?

Sonuç: Minör kardiyak hasarın en iyi göstergesi olan troponin-Tnin preeklamptik gebelerde yüksek bulunması, gebelikte hipertansif hastalıklarla ilişkili kardiak miyofibriler hasarı düşündürtmektedir. Material and Methods: Group I consisted of 74 uncomplicated pregnancies; Group II consisted of 61 pregnancies taking antihypertensive theraphy; Group III consisted of 20 patients who were administered both minör hipertansiyon and anticonvulsive MgSO4 theraphy.

minör hipertansiyon

To clarify the relationship between the mentioned serum markers and diastolic blood pressure, abnormal liver functions, proteinuria, the groups were compared. In statistical analyses Chi-square test, Mann Whitney?

Facts About Hypertension Cdc. Alındığı Tarih: 29 Nisan Lackland, et al. Canadian Journal of Cardiologysf: Arşiv Bağlantısı I.

U, Kruskal-Wallis test were used, where appropriate. Cardiac troponin levels were significantly higher in patients with abnormal liver functions and diastolic blood pressure above mmHg. No statistically minör hipertansiyon difference was found with mean levels of CK-MB and myoglobine levels.

minör hipertansiyon

Conclusion: Higher values of troponin-T in preeclamptic patients is thought to be a result of myocardial injury associated with pregnancy-induced hypertension.

Önemli bilgiler