Yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri

Kardiyoloji | Ümit Hastaneleri - Hayatınıza Sağlık Katar

yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri yüksek tansiyon durumunda kardiyak aritmi

Kalp Yetmezliği Kalp yetmezliği kalbin organlara yeteri kadar kanı pompalayamaması sonucu olan sağlık problemine denilmektedir. Kalbin performansı azalır ve yerine getirmesi gereken fonksiyonlarını yerine getiremez. Kalp yetmezliği hiçbir belirti vermeden ilerleyebilmektedir.

yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri kalp sağlığı nedir

Herhangi bir belirti göstermediği için kalp yetmezliği ölüme sebebiyet verebilmektedir. Belirtiler ancak ileri evre kalp yetmezliğinde kendini göstermektedir. Bu sebeple tanının erken koyulması hayati derecede önem taşımaktadır. Çok sık karşılaşılan bir problem değildir. Fakat çok önemli ve ciddi bir sağlık sorunudur. Kalp Yetmezliği Belirtileri Kalp yetmezliği belirti vermese de temel olarak 2 şeyden kalp yetmezliğinden şüphelenebilmektedir.

Kalp kasında meydana gelen hastalıklara da genel olarak kardiyomiyopati denmektedir.

Yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri sıvı birikiminin olması ve bundan dolayı ödem oluşmasıdır. Kalp yetmezliğinde en sık nefes darlığı, yorgunluk hissi, erken yorulma, güç kaybı, enerjisizlik, baş dönmesi, çarpıntı, bulantı, göğüs ağrısı, öksürük, pembe ya da beyaz renkte balgam çıkarma, sürekli uykulu olma hali, nabızda düzensizlik, boyunda bulunan kan damarların belirginleşmesi ve sık idrara çıkma görülür.

Kalp yetmezliğinde vücut çok sıvı topladığı için vücutta çok ödem oluşmaktadır.

Hipertrofik kardiyomiyopati ani can kaybına neden olabilir

Bu nedenle bu hastalığa sahip hastalar ödemden dolayı gece yatarken yüksek veya birden fazla yastık yardımı ile uyuyabilmektedir. Vücutta biriken bu sıvı bazen karında da birikebilmektedir. Bu da iştahsızlık sorununa yol açmaktadır.

Bu nedenle hızlı bir şekilde kilo kaybı görülmektedir.

Kardiyoloji

Kalp Yetmezliği Neden Oluşur? Kalp yetmezliği oluşumuna neden olan en büyük riskler damarların tıkanması ve yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyonu olan bir hastada kan basıncı yükselir ve bu nedenle kalp yüksek basınçla çalışmak zorunda olduğu için olduğundan fazla yorulur.

Damar tıkanıklığında ise damarların tıkanmasından dolayı kalp yeterli miktarda kanı alamaz ve kalp dokusu bozulur. Bunların haricinde kalp yetmezliğine sebep olan risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir; Hipertansiyon kalp yetmezliği için büyük bir risk faktörüdür. Kan basıncındaki artış kalp yetmezliğine bağlı olarak ölümlere yol açabilmektedir. Bu nedenle hipertansiyonu olan kişilerde kalp yetmezliği görülebilmektedir. Kalbe stent takılması ya da önceden enfarktüs geçirmek gibi kalp damar hastalıklarına sahip olmak, kalp yetmezliğine neden olabilmektedir.

Kardiyomiyopati ve türleri hakkında her şey

Bu hastalıklar ciddi ve yorucu hastalıklar olduğu için kalpte hasar bırakmaktadır. Bu hasarlı izler zamanla kalbi zayıflatmaktadır. Bu nedenle kalp yetmezliğine sebebiyet vermektedir. Ekstrasistoller veya atriyal fibrilasyon gibi kalp yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri bozuklukları sık sık yaşanır ise bu bozukluklar kalbi yorduğu için kalp yetmezliğine neden olabilmektedir. Kalp kapak hastalıklarının olması da kalp yetmezliği riskini ortaya çıkarmaktadır.

DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kalp kapağında kaçak ya da darlık olması kalbi çok fazla yoracağı için ileride kalp yetmezliğine neden olmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı ve aşırı derecede alkol tüketimi kalp yetmezliğine neden olan faktörlerdendir.

Alkol kullanımı bırakıldığında kalp yetmezliği riski ortadan kalkabilmektedir. Fakat uyuşturucu maddelerin vücuda ve kalbe verdiği zararın geri dönüşü olmamaktadır. Bu nedenle uyuşturucu maddelerin kullanımı büyü ölçüde kalp yetmezliğine neden olmaktadır. Bunlara ek olarak sigara da kalbe zarar vermektedir.

Bu yüzden kalp yetmezliği için sigara da risk faktörü arasında yer almaktadır. Nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlar hastalık sürecinde kalbi çok yorduğu için kalp yetmezliğine neden olabilmektedir.

Hastanelerimize gelecek ziyaretçilerimizin dikkatine,

Çünkü bu enfeksiyonlar kalp kasını çok yormaktadır. Genetik sebepler de kalp yetmezliğine neden olabilmektedir. Genetik sebepler ile kalp yetmezliği söz konusu olduğunda hastalar çoğunlukla gençler olmaktadır. Bazen doğumsal olarakta kalp yetmezliği oluşabilmektedir. Bunların dışında yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri yatan hiçbir sebep yokken de kalp yetmezliği gelişebilmektedir. Obezite yani fazla kilolu olmakta kalp yetmezliğine yol açabilecektir.

İdeal kilodan en az 10 kilo fazla ise kalp yetmezliği için bir risk bulunmaktadır. Miyokardit gibi kalp kası iltihabı da kalp yetmezliğine neden olan risk faktörleri arasında yerini almaktadır. Sürekli olarak kullanılan bazı ilaçlar kalbi yorup ona zarar verdiği için kalp yetmezliği riskini oluşturmaktadır. Yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri ve HIV enfeksiyonu gibi viral antihipertansif ilaç alma zamanı kalp yapısını bozabileceği ya da ona zarar verebileceği için kalp yetmezliğine sebep olma riskini bulundurmaktadır.

Kalp Yetmezliği Evreleri Kalp yetmezliği hastalığı 4 evreden oluşmaktadır. Bu evreler kanser gibi hastalığın ne kadar ilerlemiş olması ile ilgili birbirinden ayrılmaktadır. Evre A: Damar tıkanıklığı ve hipertansiyon gibi kalp yetmezliği için risk faktörleri bulunmaktadır.

Fakat kalpte daha bir hasar yoktur. Bu evre A evresi olarak geçmektedir. Ve hastalığın ilk evresidir. Bu evredeyken kalp yetmezliği hastalığı kontrol altına alınabilmektedir.

Bunu değiştirebilmek için tıp dünyasının olanca gücüyle gelişmeye, ilerlemeye çalıştığını da belirtmekte fayda görüyorum. Kendi deneyimlerime dayanarak bu durumun açıklanmasında genetik yapı, ailesel ve çevresel faktörleri gibi elimizde olmayan sebeplerin yanı sıra ,kalp hastalıklarından kaynaklanan yakınmaların başka nedenlere dayandırılarak görmezlikten gelinmesiihmal edilmesisonraya ertelenmesisosyal sebeplerin bazen sağlıkla ilgili sorunlarımızın önüne geçmesi de önemli bir yer tutmaktadır. Göğüs ağrılarını ve diğer belirtileri dikkate almalıyız!. Vücudumuza gerekli oksijen ve besin maddelerini sağlayan kalbimiz, çeşitli nedenlerle bu görevini yerine getiremediğinde, bizzat kendinde veya diğer organlarda birtakım bozukluklara sebep olur.

Evre B: Kalp yetmezliğine neden olan risk faktörleri vardır. Ve bunların yanında risk faktörlerinden dolayı kalpte hasar oluşmuştur. Fakat kalp yetmezliğine bağlı olarak herhangi bir şikâyet ya da belirti bulunmamaktadır. Bu evreye genelde sessiz kalp yetmezliği de denilmektedir. Evre C: Hastanın kalbinde hasar oluşmuştur. Ve hasar ile birlikte kalp yetmezliğine dair belirtiler ve şikâyetler de bulunmaktadır. Bu evreye ise klinik kalp yetmezliği adı verilmektedir.

yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri temel kalp sağlığı

Evre D: Hastalığın son evresidir. Ve Hastanın kalbinde hasar oluşmuştur. Ve aynı zamanda kalp yetmezliğine dair şikâyetler ve belirtiler de bulunmaktadır. Bu evreye ileri evre yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri yetmezliği denilmektedir.

Kalp Duvarı Kalınlaşması Önemli Bir Sorun

Ve bu evrede kalp yetmezliğine sahip olan hastaların tedavisini uygulamak güç olmaktadır. Kalp Yetmezliği Tanısı Kalp yetmezliği özellikle ilk evrelerinde herhangi bir belirti vermediği için tanısını koymak zordur. Detaylı bir yüksek çıkışlı kalp yetmezliği sağlığının nedenleri muayene ile kalp yetmezliği tanısı koyulabilmektedir. Aynı zamanda kanda yüksek miktarda NT-proBNP seviyesinin olması da kalp yetmezliği tanısını koymak için önemli bir göstergedir.

Kalp Yetmezliği Çeşitleri Kalp yetmezliği bazı durumlarda kalbin bütününü etkilerken bazen ise sadece kalbin bir tarafında oluşabilmektedir. Fakat çoğunlukla kalp yetmezliğinde kalbin sol tarafı etkilenen taraf olur. Daha sonra diğer tarafta bundan etkilenerek çift taraflı kalp yetmezliği gelişebilir.

Kanın kalbe giriş ve çıkışında yavaşlama olması nedeni ile vücutta bazı bölgelerde kan birikir. Ve bu duruma konjestif kalp yetmezliği denilir. Bu durumda olan hastalarda ayak bileklerinde, bacaklarında ve bazen de akciğerlerinde şişlikler olabilmektedir. Bunlar nedeni ile de nefes darlığı oluşur. Kalp yetmezliğinin kronik ve akut olmak üzere 2 alt türü bulunmaktadır.

Kronik kalp yetmezliği: Kalp yetmezliği olan çoğu kişi kronik kalp yetmezliği grubundandır. Kronik kalp yetmezliğinde oluşan semptomlar sürekli olarak var olurlar ve zaman içerisinde herhangi bir gerileme ya da kaybolma görülmez. Akut Kalp Yetmezliği: Akut kalp yetmezliğinde ise semptomlar ani şekilde kendini gösterir ve yine aynı şekilde kaybolurlar. Bu duruma akut kalp yetmezliği adı verilmektedir.

Bölümlere Göre Sağlık Rehberi

Akut kalp yetmezliği, kalp krizi geçirmiş olan kimselerde kriz sonrasında görülmektedir. Ve görülme nedeni ise genelde kalp kapakçıkları ile ilgili problemler olmaktadır. Kalp Yetmezliği Tedavi Şekilleri Kalp yetmezliği kronik bir süreçtir.

Bu nedenle ömür boyu tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Düzenli ve doğru tedavi ile hastaların hayat kalitesini düşürmeden kalp sağlığı merkezi cayman net devam etmeleri sağlanabilir.

Kalp yetmezliğinde tedavinin amacı ani ölümlerin engellenmesi, hastaneye yatışa gerek kalınmaması ve yaşam süresinin uzaması şeklindedir.

Bir diğer amaç ise hastalığın ilerlemesinin durdurulası ve mevcut sağlık durumunun korunmasıdır. Bu hastalıkta uygulanan tedaviler cerrahi operasyonlar ile ya da ilaçlar ile gerçekleştirilmektedir.

Kalp yetmezliğine neden olan faktörler yüksek tansiyon, diyabet veya aritmi gibi hastalıklar ise ilk olarak bunlar için bir ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisinin yanında destek olarak hastadan yaşam şeklini ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi istenmektedir. Kullanılan ilaçlar kalp fonksiyonlarının olması gerektiği gibi çalışmasına yaramaktadır. İlaç tedavisi kalp yetmezliğinde hangi evrede olunduğuna göre birkaç ilaç kombinasyonu yapılarakta olabilir.

38 hafta gebelik toksemisi tedavisi dışında diğer tedavi seçeneği ise cerrahi işlemlerdir. Bu cerrahi işlemler kalp kapakçığı değişimi, stent ve balon uygulamaları, kalp pili yerleştirilmesi ve kalp naklidir. Bu operasyonların amacı ise kalbin yapısındaki bozukluğun giderilmesi ve hastalığın daha da kötüleşmesini evre atlamasını engellemektir. Kalp yetmezliği bazı durumlarda ölüm ile sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır.

  • Aritmojenik Sağ Ventrikül Kardiyomiyopatisi Kardiyomiyopatiler neden olur?
  • Yüksek tansiyon ile uçmak mümkün mü

Bu hastalıkta erken teşhisin önemi çok büyüktür. Erken teşhis ile hastalığın ilerlemesi durdurulur, hastalığın sebep olacağı riskler ortadan kaldırılır ve günlük yaşam hasta için kolaylaştırılır.

Önemli bilgiler