Kalp arazi sağlığı. Keyifli ve güvenli doğa yürüyüşü - Doç. Dr. Murat Turfan

Kist Hidatik (Kistik Ekinokokkoz)

Kardiyoloji Kardiyoloji Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Kardiyoloji Bölümü, kalp sağlığını korumak, kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında donanım ve alt yapı ile hizmet vermektedir. Merkezimiz, kalp hastalıklarında muayene, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım konularında hastalarına hizmet vermektedir.

Keyifli ve güvenli doğa yürüyüşü

Elektrokardiyografi EKG Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir. EKG kalp hastalıklarının teşhisinde hekimin muayenede bulduğu araz ve belirtiler ile birlikte değerlendiğinde, diğer tahlil ve filmler de göz önünde kalp arazi sağlığı yardımcı olur.

Özellikle kalp damar tıkanıkları, ritm bozuklukları, kalap kapak hastalıkları ve kalp yetersizliğinin tanısında vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

EFOR Treadmill Testi Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavinin etkinliğinin saptanması, eforla beraber kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi, çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin araştırılması, hipertansiyonu olan hastalarda eforun kan basıncının üzerine etkilerinin tetkik edilmesi ve kalp kapak hastalıklarında ameliyat zamanının belirlenmesi için başvurulan bir testtir.

Efor testi sırasında, hasta bir koşu bandı üzerinde yürür. Yürüyüşün hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanarak kalp hızının artması sağlanır. Efor testi, başından sonuna dek uzman bir doktor refakati gerektirir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Sonucu tetkik sonrası hemen verilmektedir.

Kalp Sağlığı Merkezi’nde Yapılan Girişimsel İşlemler

Efor Treadmill Testi Öncesi Dikkat Edilecekler Testten 3 saat önce hafif bir yemek yiyiniz, sonrasında ihtiyaç duyarsanız az miktarda su içebilirsiniz ancak gıda almayınız. Erkek hastalar göğüs tıraşı olmalıdır.

Bayan hastaların 2 parçadan oluşan kıyafet giymesi daha uygundur. Efor testinden kalp arazi sağlığı doktorunuz sizden bazı ilaçların kesilmesini isteyebilir.

Bu konuyu takip eden doktorunuza danışınız. Transtorasik Ekokardiyografi EKO Ekokardiografi kalp yapısı ve performansının ses dalgaları yolu ile ultrason incelenmesidir. Radyasyon içeren bir yöntem olmaması, işlem sırasında herhangi bir ilaç kullanılmaması sayesinde, hamileler ve yeni doğmuş bebekler dahil herkese, hiçbir risk ve kalp arazi sağlığı yaratmadan uygulanabilir.

İşlem sırasında hastadan bir sedyede yatması istenir.

kalp arazi sağlığı yüksek tansiyon durumunda engelli grupları

Üzerine yalıtkan özelliği bulunan, su bazlı bir jel sürülen ve probe kalp arazi sağlığı verilen ses dalgası gönderen cihaz doktor tarafından göğüs bölgesinde çeşitli pozisyonlarda tutularak, kalbin görüntülenmesi sağlar. Bu görüntüler üzerinde çok detaylı ölçüm ve analizler yapılır. Kalbin yapısal tüm hastalıkların tanısı, kalp büyümesi, kalp kası hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, hipertansif kalp hastalıkları, kalp yetmezlikleri, kalp zarı hastalıkları, kalp içi kitleler, pıhtılar, kalp tümörleri, doğumsal kalp anormallikleri, hatta aort denilen vücuttaki en büyük çaplı damara ait hastalıkların ekokardiografi işlemi kalp arazi sağlığı konur.

Ekokardiografi için herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir. Bununla birlikte ekokardiografi randevunuza gelirken rahat bir kıyafet giyilmesi uygun olur. Ayrıca ekokardiografi işleminin yapılmasına karar verilen hastanın doktorundan, işlemin ne maksat ile yapılacağı ve hastanın tıbbi bilgilerini içeren istek kağıdı mutlak olarak alınarak ekokardiografiyi yapacak doktora iletilmelidir. Ekokardiografi rutinde uygulanan yöntemdir.

Randevuya gelirken özel bir hazırlık yapmanız gerekmez. Üç boyutlu ekokardiyografi, kalp kapak hastalıkları ve kalp yetersizliğinde, iki boyutlu ekokardiyografinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmakta ve çok değerli bilgiler sağlamaktadır.

Stres Ekokardiyografi Stres ekokardiyografi kalbi besleyen damarlarda koroner damarlar bir tıkanıklık ya da daralma olup olmadığının araştırılmasında, kalp krizi miyokard enfarktüsü geçiren hastalarda ilaç dışında bir tedaviye gerek olup olmadığının saptanmasında ve kalp kapak hastalıklarında hastalığın şiddetinin derecelendirilmesinde kullanılır.

Çok önemli bilgiler sağlayan, güvenli ve kolay uygulanabilen bir tekniktir. Bu işlem sırasında herhangi bir acı hissedilmez. Kullanılacak stres yöntemi treadmill cihazında efor yaptırma, yani tempolu bir şekilde yürüterek kalp iş yükünü artırmak şeklinde olmaktadır. Stres ekokardiyografi kol damarından verilecek ilaç ile de yapılır. Kullandığınız ilaçları işlem öncesi kesip kesmeyeceğiz konusunda doktorunuza danışınız.

Yüksek kalp atış hızının bir sonucu gelirken rahat bir ayakkabı ve rahat kıyafetler getiriniz.

Daha önceden kalple ilgili yapılmış diğer tetkikleri de yanınızda getiriniz. Transözofageal Ekokardiyografi TEE Testi TEE ölçümü hastanın göğüs yapısı kalp arazi sağlığı kalp arazi sağlığı, deforme vs nedenlerle yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü vermediğinde kalp arazi sağlığı da kalp içi oluşumları daha yakından görerek değerlendirme gerektiğinde başvurulan bir yöntemdir.

TEE endoskopik bir incelemedir. Ağız yolundan yemek borusuna indirilen ince bir tüp probe ile kalbin arka komşuluğuna erişilir ve çok net, ayrıntılı görüntü alınır. İşlem öncesi hazırlık ile birlikte 30 dakika sürmektedir.

Tetkike Gelmeden Önce Yapılacaklar saat aç ve su içmeden geliniz. Şeker hastasıysanız doktorunuza danışınız. Ağzınızda protez varsa tetkik öncesinde çıkarınız. Yutma güçlüğü çekiyorsanız ya da yemek kalp arazi sağlığı ile ilgili bir hastalığınız varsa doktorunuzu önceden bilgilendiriniz.

Hastaneye gelmeden önce mutlaka önceden yapılmış olan tetkikleri ve kullandığınız ilaçları yanınızda getiriniz. Tetkik Sonrası Dikkat Edilecekler 2 saat yemek yemeyiniz. Uyku ve sersemlik hali devam edeceği için birkaç saat araç kullanmayınız. Tetkik öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, yukarda anlatılanlar ile aynıdır. Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaybeder.

kalp arazi sağlığı yüksek tansiyon teşhisi için araçlar

Süre sonunda cihaz çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilir. Bu alet sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir. Holter tetkiki öncesinde kullanılan ilaçların kesilip kesilmeyeceği doktora danışılmalıdır.

Holter cihazı takıldıktan sonra özellikle şikayetleri oluşturan olaylar kalp arazi sağlığı. Kahve tüketimi, merdiven çıkma v. Event Recorder olay kaydedici Bu cihazlar EKG holter cihazına benzer yapıda olup özellikle sık tekrarlanmayan ritim bozukluklarının tespiti için kullanılmaktadır.

kalp arazi sağlığı tamamen iyileşmiş yüksek tansiyon

Cihaz hastada 14 gün boyunca kalabilir. Hastanın sadece şikayeti olduğu anda kayıt süresi istenildiği ölçüde ayarlanabilir kayıt alma özelliğine sahiptir. Tansiyon Holter Hastaların gün boyu tansiyonunun sık aralıklarla ölçülerek, tansiyon ve nabzı kaydetmesidir.

kalp arazi sağlığı yüksek tansiyon II derece

Tansiyon holter ile hastaların gün boyu tansiyonlarının sık aralıklarla ölçülerek, gün içindeki aktiviteleri sırasında, uykuda, dinlenme esnasında, tansiyonu ve nabız sayısı kaydedilmektedir.

Böylelikle uzun süreli hipertansiyonu olan hastaların, günün hangi saatlerinde tansiyon değerlerinin yükseldiği saptanarak, tedavi düzenlenir. Daha önceden hipertansiyonu olmayan hastalarda erken teşhis konularak, tedaviye yönlendirmede yardımcı olur. Bayılmaların ayırıcı tanısında kullanılır. Tilt Table testi, eğim verilebilen bir masa üzerinde poliklinikte gerçekleştirilir.

İlgili Makaleler

Hasta masaya yatırılır, takiben masa dik konuma getirilir. İşlem genelde lokal anestezi ile boyunda, göğüste veya kasıkta kalbe giden büyük toplar damarların içinden elektrot denilen ince tellerin kalbin içine yerleştirilmesi ve bunun vücut dışındaki bir jeneratöre bağlanması şeklinde yapılır. Bu işlem yatak başında yapılabileceği gibi röntgen cihazı altında da yapılabilir.

İşlem genelde dakika sürer. Geçici pil gereksinimi ortadan kalktığında, kalbin içine yerleştirilen tel dışarı çıkarılır. Kalp Pilleri Dünyada milyonlarca kişi kalp pili taşımaktadır. Bu ileri teknoloji ürünü küçük cihazlar, kalp hızının yavaşlamasını engellemekten kalp yetersizliğini tedavi etmeye, kalbe pompa görevi yapmaktan ani ölümleri engellemeye kadar birçok amaç için kullanılmaktadır.

Takıldıktan sonra yaşanılan şikayetleri ortadan kaldıran cihaz, hastanın yaşam kalitesini artırarak normal hayata dönmesine yardımcı olmaktadır. Temel olarak 3 çeşit kalp pili vardır: Kalp hızı yavaşlamasını engelleyen tek kablolu ve 2 kablolu piller, kalp yetersizliği tedavisi için kullanılan 3 kablolu piller ve kalpteki yüksek ritme bağlı kalbin pompa görevini yapamaması durumunda elektroşok vererek hayat kurtaran piller yani defibrilatörler.

Kalp pili, kalp ritim bozuklukları olan ve yaşamlarını normal kalp arazi sağlığı sürdüremeyen insanlara takılır.

Bu hastalar kalp pili yardımı ile normal yaşam düzenlerine dönebilmektedirler. Bu insanlar tekrar işe gidebilirler, ev işlerini yapabilirler, araba kullanabilirler, yolculuk edebilirler, yüzebilirler, hobilerine ve cinsel yaşamlarına devam edebilirler. Kalp pili taşıyan insanlar, kalp pili kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşımalıdırlar.

{ Description }

Yolculuk ederken gittikleri yerdeki en yakın klinikleri öğrenmelidirler. Kalp arazi sağlığı pili takıldıktan sonra mutlaka performansının izlenmesi gerekmektedir. Aslında kendisi de küçük bir bilgisayar olan kalp pili, dışarıdan başka bir bilgisayar yardımıyla telemetrik yöntem denen bir yöntemle okunabilmektedir.

Bu sayede, hastanın kalp hızı nasıl seyretmiş, kalp pili ne kadar çalışmış, kendi ritmi zaman zaman ortaya çıkmış mı, hep kalp piline mi bağlı kalmış, başka ritim bozuklukları olmuş mu gibi bilgilere ulaşılıyor. Ayrıca pilin kaç voltta çalışması gerektiğini ya da kalp hızını tutması gereken değerleri, kalp piline dışarıdan programlamak mümkündür. Hasta, pilin ortalama dayanma süresi olan 7 yıl boyunca her 6 ayda bir kontrole gelmek zorundadır.

Pilin biteceği önceden saptanabildiği için bu kontroller çok önemlidir. Kalbin içinden doğrudan alınan elektrik sinyalleri gelişmiş bilgisayarlar aracılığıyla değerlendirilerek normalden sapmalar araştırılır. Bu sayede kalbin ana merkez uyarı sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı ve uyarıları ileten sistemin işlevini güvenle görüp görmediği anlaşılabilir. Çoğu kez hızlı atma şeklinde çarpıntı yakınması olan hastalarda, hastanın yakınma nedeni olan hızlı atışlar özel yöntemlerle kalbin içine yerleştirilen bu kablolardan verilen uyarılarla oluşturularak meydana geliş nedenleri araştırılır.

Kısa devrelerin varlığı saptandığında radyo dalgalarından oluşan özel bir akım noktasal enerji uygulanarak taşikardi tamamen tedavi edilebilir. Bu yolla bugün hızlı kalp atışı şeklindeki çarpıntıların taşikardi çoğunun kalıcı tedavileri olanaklı kalp arazi sağlığı gelmiştir. Tanısal amaçla yapılan elektrofizyolojik incelemeler dakika sürer.

Eğer tedavi edici bir girişim gerekirse bu, saat kadar sürebilecek bir işlemdir. Kateter Ablasyonu Kateter ablasyonu, radyo dalgaları verilerek yapılan ritim bozukluğu tedavisidir. Bu yöntem ilaçlarla denetim altına alınamayan ritim bozukluklarında ya da hastaların yaşam boyu ilaç almayı istememeleri halinde uygulanır.

Bazı durumlarda ritim bozukluğu yaşamı tehdit edebilecek denli önemli olabilir.

Böyle yüksek tansiyon için en güvenli ilaçlar doğrudan kateter ablasyon yöntemi uygulanması gerekebilir. İşlem temelde lokal anestezi ile iğne giriş yerleri uyuşturularak, kalp arazi sağlığı durumlarda da genel anestezi altında yapılır.

İşlem sırasında hastanın kendisini rahat hissedebilmesi için sakinleştirici ilaç yapılabilir. Başarıdan çarpıntının bir daha olmamak üzere tedavisi anlaşılır. Başarılı uygulamadan sonra çarpıntının tekrarlama olasılığı ritim bozukluğunun türüne göre değişir. Mitral darlık, kanın kalp içerisindeki odacıkların birinden diğerine geçişi zorlaştıracak biçimde daralmasıdır. Bu nedenle kan akciğerlerde su şeklinde birikir. Bu da kişinin nefes darlığı hissetmesine neden olur.

Hafif darlıklarda ilaç tedavisi yeterlidir ancak orta ve ileri derecedeki darlıklarda Mitral Valvüloplasti ya da açık kalp ameliyatı yapılır. Mitral valvüloplasti kasıktan kateterle girilerek yapılan girişimsel bir işlemdir. Bir kılıf içinden gönderilen özel bir iğne ile kalbin sağ kulakçığından sol kulakçığına aradaki perde delinerek geçilir. İğne kılıf içinden çıkarılarak aynı kılıfın içinden kılavuz tel sol kulakçığa ilerletilir.

Telin hareketleri ekranda izlenir. Tel doğru yere yerleştirildikten sonra balon tel üzerinden ilerletilerek daralmış olan kapağın içine yerleştirilir.

kalp arazi sağlığı soru cevap hipertansiyon

Balon kapağın dar olduğu yerde şişirilir. Böylece kapak mümkün olduğunca genişletilir. Uygun hastalara yapıldığında mitral balon tedavisi sonuçları, kalp ameliyatı geçiren hastalardaki kadar başarılıdır. Sağ ya da sol kasık bölgesi uyuşturulur ve balon burada açılan küçük bir delik içerisinden kalbe ilerletilir.

kalp arazi sağlığı el kavrama kalp sağlığı

Böylece göğüs kafesinin açılması, kalbin durdurulması ve kalp-akciğer makinesinin kullanılması ihtiyacı ortadan kalkar.

Önemli bilgiler