Ortaya çıkan c kalp sağlığı

Çocuk Kalp Hastalıkları ve Tedavisi - Hisar Intercontinental Hospital

hipertansiyon için dozaj rejimi ASD 2 fraksiyonu

Kalp dışı hastalıkların kalpteki etkileri gibi sorunlardır. Kalp Hastalığı Tedavisi Nasıldır? Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler yaşanmış: Günümüzde en karmaşık kalp hastalıklarına bile güvenle tanı konabilmekte, büyük bir çoğunluğu başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

hipertansiyonu su aerobiği ile tedavi etmek mümkün mü

Hastanemizde kompleks kalp hastalıkları dahil tüm çocuk kalp hastalıklarına üstün en son teknoloji kullanılarak, deneyimli ekibimizle kişiye özel tanı ve tedavi planları uygulanmaktadır. Bu çerçevede invazif girişimler, cerrahi yöntemler ve bazen hibrit yöntemler deneyimli çocuk kardiyologlarımız, kardiyak anestezi ekibimiz ve çocuk kalp cerrahlarımızca uygulanmaktadır.

Kardiyomiyopati ve Tedavisi

En iyi sonuca erişmek amacıyla gereğinde hastanemizde eksiksiz olarak bulunan pediatri yan dallarının desteğini sağlama şansına sahibiz. Hastalarımızı ayrıca özel olarak geliştirilen bazı çocuk kalp programlarımızla da düzenli şekilde takip ediyoruz.

yüksek tansiyonun üstesinden gelmek

Çocuk kalp programlarımız yurt içinden ve yurt dışından hasta kabulüne açıktır.

Önemli bilgiler