Antihipertansif ilaçlar 1 2 derece

Some features of this site may not work without it.

genç erkeklerde yüksek tansiyon tedavisi önerileri

Bazı antihipertansif ilaç karışımlarının türev spektrofotometrik yöntemle analizi Bora, Oğuz Date: Abstract: Silazapril - hidroklorotiazid ve benazepril - hidroklorotiazid içeren iki adet antihipertansif tablet formulasyonu mor ötesi türev spektrofotometresi ile belirteç kullanmaksızın ve ön ayırma yapmaksızın tayin edildi. Bu ilaç karışımlarının analizi spektral çakışma sebebiyle doğrudan mor ötesi absopsiyon ölçülerek yapılamaz.

yüksek tansiyon ile tansiyon nasıl ölçülür

Türev spektrofotometrisi pik - sıfir tekniği ile bu tür karışımların kantıtatif analizine imkan sağlamaktadır. Bu iki karışımın, türev spektrofotometrik analizi için en uygun çözücü, türev derecesi ve dalga boylarının saptanması için ilaç maddelerinin metanol,0,l NNaOH ve 0,1 N HC1 ' deki çözeltilerinin 1.

Metanolün, her iki karışımın analizi için en uygun çözücü olduğu görüldü.

şeker hastaları için antihipertansif ilaç

Silazapril - hidroklotiazid karışımı için 2. Diğer karışımın analizi için ise 2.

kalp sağlığı video çocuklar için yoga

Ölçü eğrileri, silazapril için 4- 12 ug. Silazapril 5 mg - hidroklorotiazid Tabletlerdeki ilaç etken maddelerinin miktarları, ilgili ölçü eğrilerinden yararlanılarak hesaplandı.

Antihipertansifler, Beta Blokörler, Farmokoloji, Tıp

Bu karışımların analizi farmakopede yer almadığından elde edilen sonuçların karşılaştırılması, yüksek basınçlı sıvı kromatografîk yöntem ile yapıldı. Her iki yöntemle yapılan 5 ' er adet analiz üzerinden ortalamalar ve standart sapmalar hesaplandı.

yüksek tansiyon en iyi klinikler

İstatiksel değerlendirmeler, her iki karışım için iki yöntemin ortalamalar ve prezisyonlar antihipertansif ilaçlar 1 2 derece anlamlı fark olmadığım gösterdi.

Önemli bilgiler